„Z tohoto počtu má 53 případů vazbu k městu Turnov. Dále evidujeme sedm případů osob s trvalým bydlištěm mimo Liberecký kraj, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově. Šest případů onemocnění je ve školách v kraji,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová. Hygienici pokračují v šetření po příčinách nákazy. „Dětem, které byly v kontaktu s nemocnými, je v rámci protiepidemických opatření zakázáno účastnit se hromadných akcí, ke kterým se řadí i jakákoliv zájmová činnost mimo školu,“ dodala ředitelka protiepidemického odboru Jana Prattingerová.