„Velmi mě těší, že držíme ceny na úrovni roku 2020, a vycházíme-li ze statistiky Teplárenského sdružení ČR, stále jsme pod průměrnou cenou tepla, která přesahuje 600 korun. Například ve srovnání se sousedním Libercem máme základní ceny dokonce o cca 150 korun za gigajoul tepla níže,“ popsal ředitel městské společnosti Jablonecká energetická Boris Pospíšil.

Po letech příprav se letos podařilo ve spolupráci s firmou ČEZ Energo nainstalovat a zprovoznit kogenerační jednotky ve čtyřech okrscích. Ty budou do systému předávat odpadní teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie.