Již 9. ročník se uskuteční dnes od 20 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. V průběhu roku 2018 budou v Turnově probíhat připomínkové akce k výročí vzniku republiky a městský ples tento rok oslav zahájí. Lidé se mohou těšit na pestrý program. Hrát bude Orchestr Ladislava Bareše. Večer se ponese v prvorepublikovém duchu, vítán je tedy vstup v dobovém plesovém oblečení. Výtěžek plesu bude použit k podpoře setkávání dětí se seniory a jejich společných aktivit v turnovské nemocnici a v Domově důchodců Pohoda.