Zdravotní cvičení, komunikační hry, aktivity na rozvoj paměti či výtvarné techniky si vyzkoušeli zájemci o služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením v rámci Týdne otevřených dveří občanského sdružení Most k budoucnosti a sociální firmy Top life.

„Hlavním cílem je umožnit svým klientům pobývat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. To znamená, že nedocházíme jen za klientem domů, ale oni naopak přicházejí k nám,“ vysvětlila předsedkyně sdružení Zdeňka Juklová. Na místě v Saskově ulici pak se lidem dostane aktivizačních služeb.

„Například se věnujeme lidem co mají špatnou motoriku, těm co ztrácejí paměť a začínají být pasivní nebo seniorům, kteří nechtějí být sami,“ řekla Juklová.

Na stejné adrese naleznou zájemci i službu Top life Centra pro zdraví a sociální rovnost s nabídkou masáží, zdravotní tělesné výchovy nebo saunování.

„Na programu máme besedy, přednášky a prezentace s tématikou zdraví, životní styl, sociální poradenství a další aktivity, které vedou ke zkvalitnění života,“ doplnila Juklová.

Prozatím však výše zmíněné je možné po telefonickém objednání. „Finanční situace nám neumožňuje prozatím pevnou pracovní dobu. Počátkem léta by měl však začít běžný denní provoz,“ míní předsedkyně sdružení.

Služby centra zatím využívá například Domov Maxov. Tamní dojíždějí na fyzioterapie či na masáže.„Zúčastnili jsme se Týdne otevřených dveří. Do budoucna s centrem chceme spolupracovat a jsme rádi, že tu je taková možnost. Měli bychom například zájem o cvičení s míčem,“ uvedla sociální pracovnice Domu Maxov Tamara Richtermocová.