Jaké budou odpovědi na otázky, na které jsme se již zeptali starosty Jablonce a Železného Brodu, se zajímal Jablonecký Deník také u starosty Tanvaldu Petra Poláka.

Jak byste zhodnotil letošní rok pro Tanvald, ve smyslu co se povedlo a co se nepovedlo?

Rok 2009 mohu hodnotit jako rok úspěšný. Podařilo se nám zajistit bezproblémový chod města a všech příspěvkových organizací. Kromě celé řady běžných oprav jsme zrekonstruovali část místních komunikací a chodníků a rozšířili jsme příjezdovou komunikaci k víceúčelovému sportovnímu areálu a autokempu Tanvaldská kotlina.

Zahájili jsme výstavbu nové hasičské stanice pro dobrovolné hasiče z Tanvaldu Šumburku zároveň s výstavbou hasičské záchranné stanice pro profesionální hasiče, kterou financuje Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Městské kino Jas jsme vybavili moderním zvukovým systémem Dolby stereo. V září letošního roku jsme nainstalovali technologii digitálního kina dle standardu DCI. Nyní mohou diváci vidět kromě klasických filmů i projekce 2D a 3D filmů dle současných hollywoodských standardů DCI. I v letošním roce jsme pokračovali v průběžné výměně techniky Technických služeb města Tanvald.

Jak se doposud v Tanvaldě projevila hospodářská krize, a jaká opatření město po letošních zkušenostech přijalo, aby byl dopad krize v příštím roce co nejmírnější?

I přes krizi, která se dotkla nás všech, město Tanvald hospodařilo velmi dobře. Protože už při sestavování rozpočtu jsme počítali s nižšími daňovými výnosy oproti roku 2008, tak skutečné jejich naplnění je prakticky na sto procent. Z tohoto důvodu jsme nemuseli škrtat ve výdajích a všechny naplánované akce jsme zrealizovali.

I přes tyto skutečnosti jsme ušetřili na provozních výdajích. V důsledku snížení příjmů oproti roku 2008 a v zájmu udržení efektivního výkonu veřejné správy jsme snížili počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu o dva a k 31. březnu 2010 dojde ke snížení o další dva zaměstnance. Jen tento krok znamená pro rok 2010 úsporu 1 milion korun.

Čeho si za uplynulý rok jako starosta ceníte nejvíc?

Velice dobré práce zastupitelstva a rady města. Rovněž práce Městského úřadu v Tanvaldě v čele s tajemníkem je na vysoké profesionální úrovni, a i proto se nám daří plnit naplánované úkoly. Hlavně z tohoto důvodu se nesetkáváme, až na výjimky, s nespokojeností občanů a stížnosti řešíme jen výjimečně.

Byl z vašeho pohledu letošní rok něčím výjimečný?

Myslím si, že letošní rok byl běžný jako předchozí roky. Výjimečný byl snad jen v tom, že se v našem městě objevuje stále větší počet romské populace a z toho plynou i větší problémy.

Na co se mohou Tanvaldští v příštím roce těšit?

V roce 2010 by se měla zprovoznit hasičská stanice pro dobrovolné i profesionální hasiče. Měla by se zahájit rekonstrukce ulice Nemocniční a část ulice Pod Špičákem včetně rekonstrukce kanalizace. Budeme podávat žádost do ROP na výstavbu terminálu u nádraží Českých drah. O případných dalších investičních akcích nebo velkých opravách bude rozhodovat zastupitelstvo města podle vývoje daňových výnosů na jaře 2010.

Jak jste strávil vánoční svátky? Užil jste si je, nebo patříte k lidem, kteří je moc neprožívají?

Vánoční svátky jsem prožil k plné spokojenosti v kruhu rodiny.

Vzpomínáte si, jaký dárek vám jako malému klukovi udělal největší radost?

Já jsem měl radost vždycky ze všech dárků.

Co byste popřál obyvatelům Tanvaldu do nového roku?

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchy v osobním životě i v práci, a aby dopady ekonomické krize byly pro občany v roce 2010 co nejmenší.

Bilancujete na konci roku?

Určitě. A mohu konstatovat, že rok 2009 počítám mezi ty úspěšné.

Dáváte si předsevzetí?

Předsevzetí si nedávám, snažím se řešit případné problémy průběžně.