Partičky mládeže, která popíjí alkohol, užívá drogy a svým chováním ruší okolí. V horším případě slovně a fyzicky napadá kolemjdoucí. Taková je realita některých lokalit v Jablonci nad Nisou. Pohár trpělivosti přetekl a město se rozhodlo přijít s opatřeními a zaměřit se na prevenci.

Okolí přehrady a Kauflandu ve Mšeně, lesopark Žižkův Vrch či Tyršův park patří k oblastem, kde se schází hloučky problémové mládeže. Řada lidí se jim raději vyhne, aby neriskovala obtěžování či napadení. „Když jsem procházela s kočárkem kolem tří chlapců z té party, hodili za námi skleněnou láhev. Ta se rozbila, já se lekla, kluk mi začal brečet. A oni se smáli,“ popsala nepříjemný zážitek 37letá Lenka bydlící na sídlišti ve Mšeně.

„Město nad problémovým až kriminálním chováním mladistvých nemůže zavírat oči. Do spolupráce chceme zapojit nejen městskou a státní policii, ale také místní subjekty sociálních služeb zaměřené na pomoc se závislostmi všeho druhu i na nabídku volnočasových aktivit pro problémové děti a mladistvé,“ nastínil plány náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Terénní program

Otevírá se možnost využití nízkoprahového klubu Kruháč Diakonie ČCE. Organizace Most k naději pomůže v rámci terénního programu pro osoby ohrožené drogou se zaměřením na alkohol či kouření s krizovou intervencí v problémových lokalitách. „Program je určený jak pro ty, kteří drogy užívají, tak i pro lidi, kteří jsou závislostí ohroženi. Jedná se třeba o kamarády či rodiče,“ upřesnil odborný ředitel pro Liberecký kraj Jiří Simeth.

Další možnosti se pohybují v rovině úvah a návrhů. Dům dětí a mládeže Vikýř by mohl rozšířit nabídku volnočasových aktivit v bývalém klubu Padák. 

„Chceme posílit i asistenty prevence kriminality při městské policii, proto zvažujeme přijetí jednoho pracovníka navíc. Nový asistent by měl zaměřit svoji činnost právě na problémovou mládež a komunikaci s ní,“ podotkl Mánek.

Jedenáctiletý bojovník a sportovec Ondřej Brož z Rokytnice nad Jizerou.
Malý bojovník: Chlapec přišel o část ruky, přesto našel zalíbení ve sportu

Ani krajské město se nevyhnulo narušování veřejného pořádku nejen ze strany problematické mládeže. „Tyto problémy se i podle ročních období přelévají a lokality se mění. V současné době je evidujeme na různých místech s různými věkovými skupinami,“ řekla mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková.

V České Lípě se problémy s neukázněnou mládeží vyskytují průběžně v různých částech města, převažují sídliště. Místa obchází ve dvou směnách i asistenti prevence kriminality, aby byli na místě i odpoledne. „Problémy těchto dětí pocházejí z rodiny, takže tam je i řešení. Posílili jsme hlídkovou činnost, což působí preventivně. Naši asistenti mluví s problémovými dětmi i s jejich rodiči,“ osvětlila situaci mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková.

Ondřej Nekvinda a Lukáš Zajíc, zakladatelé liberecké firmy Smartmockups.
Hi-tech firem v Libereckém kraji přibývá rychleji než v hlavním městě

V poslední době řešili více případů, kdy se jak jednotlivci, tak i děti v partě chovali hrubě, drze a agresivně. Svou frustraci směřovali na své vrstevníky, dospělé i seniory. „V takových případech strážníci řešili události nejprve s jejich zákonnými zástupci, následně putoval spis na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Dá se říci, že v posledních měsících jsme v čilém kontaktu s OSPODem,“ dodala Vlastníková.

V souvislosti epidemií koronaviru a karanténou se začaly objevovat i nové závislosti, a to především digitální. K rozšíření závislosti na internetu a sociálních sítích může přispět i distanční výuka, která probíhá přes počítače či mobilní telefony. „Děti se na výuku méně soustředí, nikdo je nekontroluje, protože rodiče jsou v práci. Očekávám, že v našem poradenství pro děti a mládež budeme mít v budoucnu hodně práce,“ zdůraznil odborný ředitel Centra ambulantních služeb Advaita a lékař David Adameček.