Jablonecký magistrát plánuje s Libereckým krajem další kroky k utišení situace s nárůstem výskytu problémových partiček mladistvých. Ty někdy doslova terorizují obyvatele. V Pasířské, na Žižkově Vrchu, v okolí přehrady, ale i v samotném centru města. V budově v jablonecké Smetanově ulici pro ně vznikne Středisko výchovné péče (SVP), do úprav prostor zainvestuje Liberecký kraj 3,5 milionu korun. Středisko bude spadat pod Dětský diagnostický ústav v Liberci. „Budova ve Smetanově ulici je příhodná a pro veřejnost snadno dostupná. Sídlí zde už pedagogické a další služby, jež bude SVP vhodně doplňovat,“ přiblížil ředitel ústavu Vladimír Brebta.

Středisko se zaměří především na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v náročných životních situacích formou speciálně pedagogického a psychologického poradenství, individuální, párové či rodinné terapie, nezřídka i krizové intervence. Pracovníci střediska poskytnou dětem odborné psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření. Středisko dál nabídne individuální a skupinovou konzultační podporu studentům i pedagogům.

Třídním kolektivům poskytne programy dlouhodobé primární prevence, diagnostiku třídního kolektivu a intervenční programy.

„V zásadě bude možné na jednom místě řešit nejen specifické poruchy učení a chování, ale i dílčí patologie,“ doplnil náměstek primátora David Mánek, který vedl s krajem jednání o tomto problému. Podle jeho slov podobné zařízení Jablonci citelně chybělo.

Liberecký kraj finančně podporuje Diagnostický ústav a stejně tak podpoří i chod jabloneckého střediska. Na oplátku magistrát nechá za své zrekonstruovat budovu Základní a Speciální školy v ulici Liberecká, kterou sice zřizuje kraj, budova ale patří městu.

„Stav domu je velmi špatný. Je třeba vyměnit velkou část oken, zateplit a udělat novou fasádu. Předpokládané náklady se blíží částce šesti milionů korun,“ popsal Mánek. Zmíněnou sumu by měl zahrnovat rozpočet města pro rok 2022. Rekonstrukce se tedy škola dočká v příštím kalendářním roce.

„Pro rodiče, kteří se museli smířit už s tím, že je třeba dát jejich ratolest do speciální školy, byl první pohled na nevábný vzhled školy často jakousi poslední kapkou, která je od tohoto kroku nakonec odradila,“ zamyslela se ředitelka školy Fronika Burešová. Myslí si, že nový, atraktivnější vzhled by měl tuto estetickou bariéru konečně odbourat.

V Jablonci se oběma kroky výrazně zvýší komfort nejen v práci s takzvanou problémovou mládeží, ale kvalitnější bude i prostředí základní a speciální školy, kterou navštěvují především děti z Jablonce.

Jablonec, který trápí hlučné partičky mladistvých už dlouhé měsíce, před časem představil další opatření proti jejich nežádoucímu působení. Městská policie pořídila dvojici mobilních kamer, které na ně mají dohlédnout. Jsou unikátní tím, že byly sestavené na míru přesně dle požadavků strážníků.

Jablonec navíc zvažuje, že nasadí terénního pracovníka pro mládež. Ten by se vydával v odpoledních hodinách do vytipovaných míst, mapoval potřeby skupin mladistvých a nabízel jim vhodné alternativy trávení volného času. Problém jsou ale peníze. Městské policii se nepodařilo získat na tento projekt dotaci z ministerstva vnitra, bude tak hledat jiný způsob financování.

Magistrát proti partičkám vytáhl formou restrikcí, ne vždy se je však podaří nachytat při činu. „Jakmile přijde telefonické oznámení, strážníci se snaží být co nejrychleji na místě, kde se má problémová skupina mladistvých pohybovat. Často se ale ukáže, že oznámení přišlo s příliš velkým zpožděním nebo bylo nepřesné, a tak hlídka dorazí na prázdné místo. Delikventi stačí zmizet,“ popsal zkušenosti ze zásahů strážník Lukáš Vokatý.