Stěhování trhovců zapříčinila stavba nového obchodního centra Central Jablonec. Už na podzim 2013 se začalo s přípravou pro přemístění tržnice. Prostor vydláždili a až do března letošního roku na něm mohla zdarma parkovat auta.

Do vydláždění, odvodnění a celkové úpravy plochy radnice investovala dva a půl milionu korun. „Hledali jsme náhradní prostor pro pořádání oblíbených květinových a zeleninových trhů, variant nebylo mnoho. Plocha u autobusového nádraží se v tuto chvíli jeví jako nejvstřícnější," vysvětlil primátor Beitl. „Dolní náměstí v současné podobě není pro pořádání trhů vhodné, konstatují to i sami trhovci. Předloni v létě se zde pokoušel zavést farmářské trhy soukromý pořadatel, ovšem z důvodu nezájmu trhovců upustil od své aktivity už vloni," dodává primátor.

Varianta pro trhovce i nakupující

Plocha v těsném sousedství autobusového nádraží se jeví jako logisticky výhodná. Je dostupná městskou i příměstskou hromadnou dopravou, nabízí možnost parkování a ochotu se sem přestěhovat projevila i jasná většina prodejců. „Připravujeme i změnu v podmínkách parkování na parkovišti v Tržní ulici tak, aby bylo pro nakupující co nejvstřícnější," informuje náměstek Miloš Vele s tím, že změnu musí projednat a schválit Rada města.

Plochu nové městské tržnice spravují Technické služby Jablonec nad Nisou. „V uplynulém týdnu jsme řešili s trhovci praktické záležitosti jako je umístění prodejního stánku, parkování, přístup k vodě a elektřině," říká jednatel TSJ Milan Nožička.

Ovocný trh po letech bude sloužit opět stejnému účelu, jako tomu bylo dříve. Tržnice se zde totiž nacházela už před první světovou válkou. V roce 1907 dokonce získalo toto místo svůj dnešní název Obstmarkt, tedy Ovocný trh. O tom, že tržnice byla v těchto místech již začátkem století svědčí i název ulice, která na něj navazuje Tržní. V zimním období bylo volné rovné prostranství využíváno jako kluziště.

„Ovocný trh si pamatuji, bydlel jsem nedaleko, na rohu Mostecké a Gottwaldovy, dnes Podhorské," vzpomíná znalec místní historie Václav Vostřák. „Chodil jsem po válce na trh nakupovat. Prodávala se tam i zelenina a vstup byl kolem domu, který dnes už nestojí, a který sloužil pro dopravce a prodávaly se tam jízdenky," dodal.