Zájemci o prodejní místo musí předem, nejpozději však do 16. listopadu nahlásit svou účast společně s kontaktními údaji a informacemi o stánku a sortimentu. Zájemci více najdou na webu města turnov.cz.