V šestém kole výzvy v Regionálním operačním programu Severovýchod figuruje i projekt Přednádražní prostor terminálu Smržovka. Město musí projekt ještě doplnit, již dnes je však jasné, že případná dotace bude výrazně krácena.

„Museli jsme výrazně změnit projekt kvůli stanovisku Úřadu rady. Vyjmuty musely být přístupové komunikace i cesty pro chodce,“ uvedl Marek Hotovec, starosta Smržovky, který rozhodnutí úřadu příliš nerozumí. „Podle připomínek je celý projekt pokrácen na více než polovinu nákladů,“ dodal Václav Urban, vedoucí odboru rozvoje města.

Město se přitom již dohodlo s majiteli pozemků na jejich odkoupení. „V místě mělo pozemky asi třicet obyvatel, kterým jsme záměr vysvětlili a oni ho pochopili,“ upřesnil Hotovec.

Pokud projekt v radě projde a město získá finanční prostředky, oproti původnímu projektu nevzniknou nejen komunikace a cesty, ale i velká část plánovaných parkovacích míst. „V projektu byla plánována i rekonstrukce parkoviště před městským úřadem, ta byla také vyjmuta,“ popsal Hotovec.
Město se však projektu jako celku nevzdává. „Pokud s projektem uspějeme, budeme hledat jiné vhodné dotační tituly,“ dodal Urban.

Vedení města nadále přemýšlí i o nákupu budov železničního nádraží od Českých drah, které se chtějí menších nádraží postupně zbavovat. „Objekty opravíme. V prostorách vzniknou čekárny,“ doplnil Marek Hotovec.

Zlepšení dopravní obslužnosti si slibuje město Smržovka od projektu Přednádražního terminálu. Ten je rozdělen na dvě části, přináležící k nádražím ČD Horní a Dolní Smržovka.

„Vše vychází z projektu Regiotram. U nádraží by měly vzniknout autobusové zastávky,“ sdělil Marek Hotovec, starosta města. Zkrácením možnosti čerpat dotace vzniknou jen autobusové zastávky a zrekonstruuje se okolí. „Vzniknou i parkovací místa, bohužel, ne v takovém rozsahu, jak jsme si představovali,“ doplnil starosta.

Město by mělo vědět do konce září, zda rada schválila dotaci alespoň v okleštěné formě. „Pokud by šlo vše dobře, do konce roku bychom vybrali dodavatele ve výběrovém řízení a na jaře by podle počasí mohly práce začít,“ doplnil Hotovec.

Projekt dopravního terminálu má připraveno i město Železný Brod. V tomto případě se však jedná o kompletní přesunutí centrálního autobusového nádraží k vlakovému nádraží.