Budoucí podoba dopravního terminálu mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května je už jasná. Jak ale budou vypadat veřejná prostranství kolem plánované prodloužené tramvaje? Na to chce nové vedení magistrátu odpovědi i od obyvatel a podnikatelů.

Diskutovat se bude v úterý 4. prosince v malém sále Eurocentra. „Dopoledne od 10 hodin se sejdeme s místními podnikateli a vlastníky domů, odpoledne od 17 hodin s veřejností,“ řekl jablonecký radní Petr Klápště.

Nejdůležitějším veřejným prostranstvím v cestě prodlužované tramvajové trati je nejstarší jablonecké náměstí – Anenské. „Chceme vytvořit celkovou koncepci náměstí a minimálně část z ní realizovat během stavby trati,“ sdělil náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Na Dolním náměstí zasáhne trať do jeho výškového profilu, mobiliáře i zeleně. „Chceme oslovit autory původního návrhu náměstí z roku 1999 k revizi řešení. Ta by měla prověřit prostorové a výškové uspořádání plochy náměstí s kolejištěm. Očekáváme úpravu tvarování terénu, dlažby, výsadby i mobiliáře,“ popsal náměstek.

PRO CHODCE I CYKLISTY

Dosud se počítalo s umístěním první tramvajové zastávky při cestě od terminálu na rohu Dolního náměstí a ulice Soukenná. „Zvažujeme její posunutí na Anenské náměstí pod kostel sv. Anny, aby rytmus zastávek lépe odpovídal pěšímu pohybu po městě,“ doplnil Petr Klápště.

Ulici Poštovní zasáhne nejen výstavba tramvajové cesty, ale i stavba dešťové kanalizace. „Městské centrum by mělo nabídnout možnost pro pohyb chodců i cyklistů, dostatečné parkovací kapacity a vhodné množství výsadby stromů,“ popsal Chuchlík.

„Tyto informace nám mohou přinést lidé, kteří tu podnikají, pořádají akce nebo zde bydlí. Proto se s nimi chceme sejít,“ dodal Petr Klápště.