Pronájmem rozhledny Bramberk a okolních pozemků se ve čtvrtek budou zabývat lučanští zastupitelé. Ti už pronájem rozhledny předběžně schválili. Město má o Bramberk zájem dlouhodobě a vzhledem k tomu, že současný nájemce se v daném termínu nevyjádřil k dodatku smlouvy a zřejmě dostane výpověď, mají nyní Lučany k úspěchu velmi blízko.

Rozhledna i s okolními pozemky je stále ve vlastnictví manželů Jindříškových. Jejich firma skončila v konkurzu a rozhledna proto půjde po vyrovnání majetku manželů do dražby.

Návrh dodatku smlouvy o pronájmu se týkal zprůchodnění cest kolem Bramberku, kde dlouhodobě platí zákaz vstupu. Současný nájemce ale správci konkurzní podstaty dosud neodpověděl.

„Správce konkurzní podstaty bude současnému nájemci posílat ještě poslední výzvu, a když nepřijde reakce, bude mu vypovězena smlouva. V té je samozřejmě výpovědní lhůta, takže kdyby rozhledna a pozemky připadly do nájmu městu, bylo by to zřejmě od ledna, s tím, že bychom za pronájem ročně platili dohodnutou částku,“ vyjádřil se starosta Lučan nad Nisou Ladislav Pivrnec.

Zastupitelstvo má dnes projednat a případně schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí, aby měl správce konkurzní podstaty jistotu, že když současnému nájemci vypoví smlouvu, tak pronájem rozhledny automaticky převezme město Lučany.

Městu se neutěšený stav rozhledny Bramberk nelíbí dlouhodobě, a proto chce ve věci samo jednat.

Rozhledna Bramberk patřila vždy k oblíbeným cílům turistů

„Kdybychom rozhlednu a okolní pozemky získali do pronájmu, tak hned, jakmile staje sníh, bychom obnovili turistické značení a cesty by samozřejmě znovu byly průchozí. Další věc je samotná rozhledna, která je v současné době z technických důvodů zavřená. Na její opravu sice máme stanovený rozpočet šest set tisíc korun, jakákoliv investice ale přichází v úvahu až po dražbě,“ poznamenal lučanský starosta.

Samotná dražba by se mohla rozdělit na tři samostatné objekty, a sice rozhlednu s okolními cestami, restauraci se zázemím a penzion se zázemím. „Město by mělo zájem o rozhlednu s cestami a věříme, že žádný podnikatel by nám náš záměr nemusel překazit,“ vyjádřil se už dříve Ladislav Pivrnec.

Bramberk je kamenná rozhledna v nadmořské výšce 787 metrů. Slavnostně otevřena byla 16. června roku 1912. Pod rozhlednou se krčí turistická chata s restaurací. Samotná rozhledna je vysoká 21 metrů.

Bramberk nabízí kruhový výhled jak na blízké Jizerské hory a Krkonoše, tak i na protilehlý Černostudniční hřeben a celé město Jablonec.

O rozhledně Bramberk čtěte také v souvisejících článcích vpravo