Na ředitele rychnovské základní školy Jiřího Hanyše v posledních dnech směřují otázky typu: proč není škola schopna udržet si žáky, co je špatně nebo zda je hlavní příčina ve vedení školy, učitelích, dětech nebo rodičích. Na některé z těchto otázek se pokusil pro Deník odpovědět Jiří Hanyš, který působí na škole jako ředitel již osmým rokem. Škola má v současné době sto sedmdesát čtyři žáky. Kapacita je až na dvě stě padesát dětí.


Podle grafu uveřejněného v Rychnovském zpravodaji počet dětí školou povinných žijících v Rychnově neodpovídá počtu žáků zdejší školy. Máte pro to nějaké vysvětlení?
Jedním z důvodů dle mého mínění je, že děti nových rychnovských obyvatel, předtím než se přistěhovali do Rychnova, již chodily do jabloneckých škol. Jejich rodiče v Jablonci pracují a pokud mají volit, kam bude chodit jejich prvňáček, tak volí školu jejich sourozence. Během školní docházky nám děti postupně odcházejí do jazykových a sportovních tříd nebo gymnázií. Někteří volí jinou školu, protože se nesžili s třídním kolektivem. To je ale minimum.

Mají ve škole problém s čímkoliv pedagogové?
Nikdo nemůže říci, že mu všechno funguje podle jeho představ. Myslím, že jsou tady problémy, ale ne takové, že by byla situace mezi kolegy napjatá. Každý učitel také chce pro svůj předmět to nejlepší vybavení. Jako hlavní problém ale vnímám to, že jsem podcenil informativní stránku školy.


Zmínil jste informativní stránku školy. Co škole tedy chybí v tomto ohledu?
Škole citelně chybí internetové stránky, na kterých by našli informace i rodiče žáků, dále nemáme například den otevřených dveří. Obojí napravíme. Webové stránky budou k dispozici ke konci června.


Jsme ve světě moderní techniky, proč škola bude mít webové stránky až za tři měsíce?
První člověk, který je měl spravovat, spolupráci odřekl, je to samozřejmě moje chyba, mohl jsem nalézt mezitím někoho jiného. Nyní se to snažím co nejrychleji napravit.


Jaká opatření plánujete, aby si škola žáky udržela?
Především zlepšit informativní stránku, což bude znamenat pořídit webové stránky, posílat více pravidelných příspěvků do rychnovského zpravodaje. Je škoda, že jsme tak dřív již nečinili, protože naši žáci devátého ročníku se zařadili například nadprůměrně v hodnocení testů CERMAT a žáci naší školy se každoročně umísťují v různých soutěžích a olympiádách nejenom v okresním, ale i krajském případně celostátním měřítku. Dále se budu snažit zapojit do předávání informací a komunikace i celý učitelský sbor. Škola se musí co nejvíce otevřít lidem.


Rada města se rozhodla uspořádat besedu na téma Místní škola – co je dobře a co špatně. Slibujete si od toho něco?
Bude záležet, kdo tam přijde a s čím. Prakticky může přijít kdokoliv, i žáci, a budeme diskutovat. Abych řekl pravdu, nedovedu si to představit.