Při sobotním Dni otevřených dveří v lučanském útulku pro opuštěná zvířata si maminka nemocné dívky převzala zásilku vytříděných víček. Útulek Dášenka je totiž jedním ze sběrných míst.

Na úhradu léčby Barborky v Lázních Klimkovice vznikla sbírka víček od PET lahví, pivních plechových víček a víček od šlehačky, případně instantní kávy a podobných výrobků. Sběrných míst na Jablonecku je několik. Pro Barborku mimo jiné také tančila děvčata při Orient show v Železném Brodě při benefici. Víčka nosily i děti z mateřinky ve Velkých Hamrech. Dalším místem je právě útulek.

„Velkou zásluhu na zřízení sběrného místa má provozovatelka útulku Dagmar Holanová. Prostřednictvím Dášenky tak můžete Barborce pomoci a zároveň navštívit opuštěná zvířata," poznamenal Petr Ondráček z Ligy na ochranu zvířat ČR.

Podle našich informací se už podařila shromáždit první tuna víček k recyklaci.

Barborce je dvanáct roků, žije v Liberci a lékaři jí diagnostikovali tato onemocnění: dětská mozková obrna, spastická quadrupareza, šilhavost, nystagmus a tupozrakost. Porobila se již celé řadě ortopedických operací, ale má stále bolesti. Pomocí je pro Barborku tzv. Kosmonautický obleček v Lázních Klimkovice, který bohužel nehradí zdravotní pojišťovna.