Ve čtvrtek a v pátek bude na druhé přehradě odborná firma Studio Silfor na žádost vedení města provádět elektrokoagulaci, což je zjednodušeně řečeno elektrolýza vody. Zásah přijde městskou kasu na 200 000 korun. Zatížení hliníkem je ale o tři řády nižší než při použití chemie.

„V pondělí jsme došli k definitivnímu závěru, že sinice začneme likvidovat již tento týden,“ uvedla senátorka a zastupitelka Soňa Paukrtová.

Technologie elektrokoagulace je založena na principu elektrolýzy vody v mobilním reaktoru tvořeném sestavou hliníkových, železných, či kombinovaných lamel, do kterých je přiváděn stejnosměrný proud nízkého napětí.

„Nabíjí sinice kladnými ionty, čímž je deaktivuje a snižuje jejich koncentraci až o dvě třetiny,“ vysvětlila Paukrtová. Metoda je podle odborníků velmi šetrná k životnímu prostředí. Nezabíjí ryby a není škodlivá ani pro další vodní živočichy.

„Jedná se o velmi rychlý zákrok na jednu sezónu s krátkodobou účinností. V Jablonci bude tato metoda použita poprvé, ale v praxi je již vyzkoušená a velmi účinná,“ upozornila Paukrtová.

Povodí Labe s tímto způsobem boje proti sinicím zatím zkušenosti nemá. „Sami jsme zvědavi na výsledek,“ uvedl ředitel Povodí Labe v Jablonci Jaroslav Jaroušek.

Proti řadě jiných nádrží, má ale ta jablonecká skvělé rozbory. Na dvojce sinice dosahují 35 000 jednotek, na jedničce 10 000. Zákaz koupání je vyhlašován při překročení hranice 100 000 jednotek.

Metoda neřeší příčinu, ale jen následek. „Není to všelék, ale měl by potlačit sinice na jednu třetinu,“ uvedl Martin Dušek z Agentury regionálního rozvoje. Do konce letošní koupací sezony by měl zásah udržet sinice v normě.

Elektrokoagulace byla podle informací ředitele Jarouška zkoušena s mizivým výsledkem na Plumlovské přehradě, kde se použila i chemie, a chystá se také na Skalce u Chebu.

Elektrokoagulace – popis metody poskytnutý jabloneckou radnicí

Elektrokoagulace je šetrnou alternativou k aplikaci chemických přípravků (PAX, skalice, …). Technologie zcela eliminuje potřebu dopravy desítek tun běžně používaných materiálů na místo aplikace a zejména podstatně omezuje zatěžování životního prostředí cizorodými látkami. O cenu přípravku a dopravní náklady se tak dále snižuje cena zásahu.

Technologie elektrokoagulace je založena na principu elektrolýzy vody v mobilním reaktoru tvořeném sestavou hliníkových, železných, či kombinovaných lamel, do kterých je přiváděn stejnosměrný proud nízkého napětí. Optimální koncentrace elektrolytu, při kterém dochází ke snížení potenciálu disperzních částic a tím koagulačního prahu.

Efektem je reakce, při které dochází ke vzniku mikrobublinek vodíku, kyslíku a ozónu, za současné tvorby kladných iontů Al3+, tyto přicházejí do styku s molekulami vody a reagují se záporně nabitými ionty koloidních částic a následně dochází ke vzniku vloček, které z vody separují nejen mechanické koloidní částice, ale také rozptýlené organické nečistoty a částice.

Výhodou je možná regulace proudové hustoty v závislosti na zjištěném množství nečistot v upravované vodě.
Druhou neméně výraznou výhodou je absence dosud používaných chemikálií ke koagulaci. Při elektrolýze dochází k výrazné redukci výskytu sinic a současně k částečné dezinfekci vody, vlivem biocidního efektu uvolňovaného média elektrolyzního procesu.

Proti používaným koagulantům typu síranu hlinitého nebo polyalumuiniumchloridu PAU, PAX nedochází k fixaci polutantů (fosfor, dusík) v sedimentech bez možnosti následného biologického rozkladu. A současně je množství hliníku exportovaného do vody a sedimentu téměř nulové.
Zařízení je složeno ze dvou částí, zdroje stejnosměrného napětí, jehož parametry jsou závislé na objemu a znečištění ošetřované vody. Druhou částí sestavy je lamelový reaktor, jehož dimenzování je ovlivněno délkou expozičního času.

Aplikace se provádí ejektorovou technologií, která umožňuje cílené zapracování elektrolyticky upravené vody do vodního prostředí a plné využití expoziční doby.
Vlastní zařízení bude situováno na aplikačním plavidle. Bude porovnána efektivita a účinnost dvou alternativních technologií – generátorové a aplikační části:
1. Elektrody situovány na zadní partii plavidla a elektrolyticky upravená voda je zapracována do trofogení vrstvy tryskou ve funkci ejektoru.
2. Elektrolyt je generován v nádržích na plavidle a injektován do trysky aplikátoru.
Z informací VŠCHT, a naše testy to potvrzují, je množství hliníku vnášeného do vodního prostředí v průběhu elektrokoagulačního zásahu stávajícími prostředky neměřitelné.
Toto potvrzuje i Dr. Faina, který srovnává vnos hliníku známými koagulačními přípravky (PAX, síran hlinitý apod.), oproti elektrokoagulaci je množství hliníku minimálně, o tři řády vyšší.