Zemní lavina sjela po svahu přibližně tři sta metrů a cestou před sebou valila staleté stromy a několikatunové balvany. „Během sesuvu masa zeminy dvakrát překročila silnici mezi Smědavou a Bílým potokem.

Komunikace byla proto uzavřena pro normální silniční provoz a je po ní umožněn provoz pouze vozidlům policie, hasičů a zdravotníků,“ uvedl k situaci pod Smědavskou horou René Mašín, náčelník Horské služby Jizerské hory. Uzavřená silnice je v současné době jednou z mála cest, kterou se do bleskovými záplavami postiženého Frýdlantského výběžku mohou dostat vozidla složek Integrovaného záchranného systému.

„Členové Horské služby budou v neděli po celý den monitorovat celou oblast, kde mohou hrozit další sesuvy, aby případná nová lavina neohrozila průjezd záchranářů,“ dodal náčelník Mašín.