Předchozí
1 z 6
Další

Z videa zachycujícího zásah strážníků v Uherském Hradišti zveřejněného na sociální síti Facebook.Z videa zachycujícího zásah strážníků v Uherském Hradišti zveřejněného na sociální síti Facebook.Zdroj: Facebook/Thomas-Georg Poehlmann

Veřejnost v posledních dnech a týdnech vášnivě debatuje o tvrdých zákrocích mužů zákona proti těm, kteří odmítají plnit vládní nařízení a mít na veřejnosti zakrytá ústa a nos. Objevilo se hned několik videí, která vypjaté situace zachycují. Dlužno říci, že mnohdy bez potřebného kontextu. Co si o tom myslíte? Svůj názor můžete vyjádřit v malé anketě pod článkem. Deník se zeptal šéfů strážníků v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Novém Boru a Železném Brodě, jak se na podobné situace připravují.

Ladislav Krejčík, MP LiberecLadislav Krejčík, MP LiberecZdroj: Archiv MPLadislav Krajčík, ředitel Městské policie v Liberci

V rámci vzdělávání a výcviku jsou strážníci Městské policie Liberec pravidelně proškolováni jak z obecně platných právních předpisů, tak i z momentálně platných mimořádných opatření v rámci současného nouzového stavu. Výcvik je taktéž zaměřen na taktiku policejního zákroku se zaměřením na základní taktické postupy při provádění policejního zákroku čímž se snažíme strážníky připravovat na situace, se kterými se mohou setkávat během výkonu služby. Mám za to, že každý zákrok strážníka či policisty musí být posuzován v celém kontextu událostí a podle konkrétních okolností, za kterých k zákroku došlo.

Michal Švarc, MP Jablonec nad NisouMichal Švarc, MP Jablonec nad NisouZdroj: Archiv MPMichal Švarc, pověřený vedením Městské policie v Jablonci nad Nisou

Naši strážníci prochází jednou ročně komplexním školením, jehož součástí je i jednání s nespolupracujícím člověkem, což je v drtivé většině problém i u nošení roušek a respirátorů. Na ulici to není pro strážníky jednoduché, zvláště v současné situaci. Strážník ale musí poznat, v jaké situaci použít donucovací prostředky. To se naštěstí při upozorňování na nutnost dodržovat opatření nestalo, až na incident, kdy žena bez roušky po upozornění strážníky napadla.

Vladimír Jeník, MP Česká LípaVladimír Jeník, MP Česká LípaZdroj: Archiv MPVladimír Jeník, ředitel Městské policie Česká Lípa

V každém městě jsou podobní lidé, takže i podobní provokatéři jako ve zmiňovaných případech. Mohu říct z vlastní zkušenosti, kdy jsme se se zástupcem ředitele dostali do podobné situace, kdy dva lidé neměli roušku, po upozornění si ji jeden bez problémů nasadil, druhý začal být agresivní, nechtěl si ji nasadit a odmítl prokázat svou totožnost a začal do nás strkat. Nezbylo, než ho předvést na oddělení Policie ČR. Zdůrazňuji, že 90 procent lidí nařízení dodržuje, ale jsou i tací, kteří si z nich nic nedělají. Každý strážník se rozhoduje podle svého nejlepšího svědomí, jak v takové situaci zakročí. Na popsanou situaci není školení, ale incident jsme rozebírali, protože se s takovou provokací může setkat každý strážník.

Jiří Zemanec, MP Nový BorJiří Zemanec, MP Nový BorZdroj: Archiv MPJiří Zemanec, velitel Městské policie Nový Bor

Strážníci jsou samozřejmě školení a vědí, jak se v podobných situacích zachovat. Zásahy jsem viděl, ale jelikož jsem nebyl u toho, tak se to špatně posuzuje. První, co mě zaráží, že oba zásahy proběhly před dítětem. Posoudit, zda byly či nebyly adekvátní, musí někdo jiný.

Velitel městské policie Železný Brod Pavel HriníkPavel Hriník, MP Železný BrodZdroj: Archiv Pavla HriníkaPavel Hriník, velitel městské policie Železný Brod

Všichni strážníci absolvují průběžná školení a na pravidelných instruktážích jsou informováni o aktuální situaci, a jak v ní postupovat. Toto však není žádnou novinkou, protože se jedná o standartní postup. Byť se to někomu může zdát nemožné, tak městské policie tu byly i před koronavirovou epidemií a i v současnosti musí plnit celou škálu svých povinností. Práce strážníků přinášela a přináší nebezpečnější a stresovější situace, než přinášejí kontroly spojené s dodržování současných mimořádných opatření. Strážníci jsou na práci pod tlakem zvyklí a jsou si se současnou problematikou schopni poradit i bez speciálních školení.
Bylo by také dobré udělat osvětu mezi občany. Když vezmu například nošení roušek. K tomu je nikdo použitím donucovacích prostředků nutit nebude. Stačí spolupracovat při prokázání totožnosti a věc na místě skončí během chvíle. Své jednání si pak budou moci obhájit před správním orgánem.
Nevyhodnocujeme zákroky kolegů z jiných měst, nemáme k tomu dost podkladů, ale počkáme si na vyjádření kompetentních orgánů. Několikavteřinová tendenční videa začínající v půli zákroku nám ani jinou možnost nedávají. Naši strážníci jsou zkušení profesionálové, což je zárukou, že jejich jednání bude v souladu se zákonem. Což může být za určitých podmínek i předvedení na policii s použitím donucovacích prostředků.