„Nádoby budou na obou místech zapuštěny necelé tři metry pod zemí. Na každém z nich budou kontejnery na papír, plast a barevné a bílé sklo," informovala Nikola Horčíková z oddělení správy veřejné zeleně, která má odpadové hospodářství v Jablonci na starosti.

Podzemní kontejnery na odpad jsou moderní a estetickou variantou ke klasickým sběrným místům. „Jejich pořízení je finančně poměrně náročné a také podmínky pro jejich umístění jsou komplikovanější než v případě běžných plastových kontejnerů, které stojí jen tak na ulici. Věřím, že si na ně občané brzy zvyknou, a že si je oblíbí," řekl náměstek Vele a dodal, že v současnosti má město vytipované i některé další lokality pro umístění podzemních kontejnerů, vše ale závisí na financích.

Pořízení jednoho stanoviště se třemi kontejnery na tříděný odpad vyjde městskou pokladnu na cca 770 tisíc korun včetně DPH. Objem kontejnerů je 5 m3 v případě nádob na papír a plast a 3 m3 v případě nádob na skleněný odpad.

Stanoviště podzemních kontejnerů v Arbesově ulici nahrazuje původní sběrné místo, před Letním kinem jsou kontejnery umístěny zcela nově. „Jedná se o kontejnery, které jsou právě kvůli estetičnosti vhodné do centra města. Vhazovací otvory nejsou tak velké, jako jsme zvyklí u tradičních nádob, proto je potřeba, aby lidé objem odpadu přizpůsobili PET lahve sešlapávali a papírové krabice rozkládali tak, aby v okolí nevznikal nepořádek. Do kontejneru na sklo také není možné vhazovat tabulové sklo," upozorňuje Nikola Horčíková.