Místní jednota vznikla o vánocích roku 1891 a starostou se stal Josef Šikola. Na Silvestra již připravili večírek. V březnu předvedli první divadelní hru. Cvičení probíhala v hostinci pana Daníčka.

První veřejné cvičení pak proběhlo 16. května 1893, kdy místní Sokolové převzali prapor věnovaný Národní jednotou severočeskou. Prapor zmizel za 2. světové války. V roce následujícím poprvé uspořádali legendární Šibřinky – dodnes pořádaný maškarní ples.

První „svatostánek“ si místní sokolové chtěli postavit již v roce 1896. Proto jednota zakoupila pavilon České obce Sokolské. Pavilon byl rozebraný přivezen do Splzova. Jak stojí v kronice Sokola Huntířov, „občané však bez bez porozumění dříví rozbírali a nakonec začali velké nesváry v jednotě s umístěním sokolovny.“ Semilská záložna žádala zaplacení půjčky a tak se zbytky pavilonu musely vydražit. „A to byl skoro konec jednoty,“ píše kronika. Nový starosta Antonín Klivický však nesváry zažehnal.

Po 1. světové válce místní Sokolové oživili myšlenku sokolovny. Pro finanční potíže se rozhodli pro výstavbu provizorního stánku ze dřeva a to svépomocí. Jako základ posloužily dva zajatecké baráky. Sokolovna byla otevřena 23. července 1921.

O deset let později, den před Štědrým večerem, však stánek vyhořel.

O tři roky později však Sokolové poprvé cvičili v kamenném stánku. Za neuvěřitelné necelé čtyři měsíce (základní kámen položen 9. června 1934 a 23. září již probíhala akademie) byla postavena za čtvrt miliónu tehdejších korun nová sokolovna.

Druhá světová válka znamenala přerušení činnosti Sokola, ihned po jejím skončení však ihned rozjel další činnost. Po roce 1948 funguje jako vesnická DSO Sokol. Jednota se pak zůčastňuje spartakiád. Muži reprezentují obec v okresním přeboru v odbíjené a v roce 1969 hostí dokonce i oddíl Ixelles Brusel. Obec žije i hokejem. V Tanvaldu sehrávají huntířovští hokejisté zápas před přibližně dvoutisícovým publikem.

Nejen sportem je však Sokol živ, a tak vedle ochotnického divadla funguje divadlo loutkové, pěvecký sbor.

Sokolovna prošla v sedmdesátých letech minulého století velkou rekonstrukcí.

Sokol Huntířov obnovil činnost 13. května 1990. V devade­sátých letech bylo přistavěno víceúčelové hřiště.

Sokolovna září novou fasádou, na kterou jednota vypsala veřejnou sbírku. Za dva roky vybrali sokolové kolem sto padesáti tisíc korun.

Za rok oslaví Sokol Huntířov již 120 výročí od založení. Vždy se vyznačoval velkou aktivitou. „Bohužel, postupně opadá zájem mládeže,“ sdělil Stanislav Šikola, hospodář Jednoty. Jednatelka Markéta Daníčková ale v budoucnost věří. „Třeba naše pouť je vždycky hojně navštívená,“ popsala Daníčková.