A tak se na podzim roku 1894 koná první ustavující schůzke Sokola Líšný. Snahou prvních členů bylo soustředit v dění další občany. Začátek byl velmi těžký. Sokolu nepřálo nejen politické prostředí mocnářství Rakouska – Uherska, ale i ekonomická situace. Sokolové kupovali tělocvičné nářadí, také nákladné kroje nebyly levné.
Sokolové se scházeli v hostinci U Pekařů. Postupně však narůstaly problémy a tak se stěhovali do Hostince pana Burzy. Sokolové pravidelně cvičili, pořádali divadla a zábavy. Stále však přemýšleli, jak a kde postavit sokolovnu. Nějaké úspory byly, pozemek daroval zdarma Antonín Štryncl, plány vypracoval pan Hlavatýa stavební materiál z části přislíbil majitel továrny Menšík. Sokolovna byla pak slavnostně otevřena 19. listopadu 1910. Ruch v nové sokolovně neustále narůstal. Sokolové cvičili a hráli četná divadelní představení. Činnost Jednoty postupně podchytila téměř všechny obyvatele Líšného a okolí.


Za císaře pána


Těžkou zkouškou byla První světová válka. Do zbraně byli povoláni všichni schopní muži. V sokolovně se loučili s blízkými a rodnou obcí. Doma zůstala jen hrstka Sokolů. „V sokolovněvykonávaly tehdejší císařské úřady časté úřední prohlídky. Vždycky však s negativním výsledkem, protože se vše úředně závadné vždy stačilo schovat,“ píše se v tiskovině Sokola Líšný vydané ke stoletému výročí založení. Deset Sokolů se konce války nedožilo.Ale činnost opět vzkvétala. Za rok se uspořádalo i deset divadelních představení. Družstvo mužů patřilo po mnoho let k nejlepším cvičencům na nářadí v celé župě. Vzniká sokolská knihovna.


Nová sokolovna


Přichází rok 1930 a velký smutek, ale i odhodlání líšenských Sokolů. 1. března, o šesté hodině ranní, po šibřinkách, zachvátily sokolovnu plameny, které obrátily v prach vše, co Sokolové budovali. naštěstí se podařilo zachránit oba prapory. Za spolkovou místnost pak sloužila hostinec pana Čížka, firma Menšík propůjčila čekárnu ke cvičení.
Sokolové začali jednat. Vybírali mezi sebou peníze, mnozí do nové sokolovny vložili nebo zapůjčili doslova životní úspory.
26. března bylo rozhodnuto o stavbě na místě původní sokolovny. A již 20. července byla slavnostně otevřena. V sokolovně to znovu žije.
Přichází však finanční krize. Sokol má dluh čtyři sta dvacet tisíc korun, lidé na zábavy nechodí.
Dluhy narůstaly a hrozila dokonce žaloba a exekuce, pomocnou ruku však vždy podala župa nebo československá obec sokolská.


2. světová válka


Temná část dějin, totiž Druhá světová válka, vtrhla do Líšného již na podzim 1938. Tehdy se sokolovna stala přechodným domovem vojenského útvaru staženého z pohraničí. „Byl to útvar nešťastných vojáků, těžce snášejících pocit našeho ponížení.“ Okupace neznamenala konec Sokola. Dokonce o velikonocích 1941 hrají místní Sokolovbé divadelní hru Lucerna. Před druhým jednáním přišel do sokolovny četník z Malé Skály se zákazem představení. „Ale četník nehal nakonec hru dohrát,“ doplnil Vladimír Hajný, který vedl sokoly v Líšném čtyřicet čtyři let
Pro sokolovnu bylo ponižující, když se stala střediskem protektorátního kuratorie. Česká mládež se do Líšného jezdila učit fašistickým manýrům po vzoru Hitler–jugend.
Válka skončila a Sokolové se znovu vrhají do práce. Dluh přes válku ještě narostl, ale daří se s ním bojovat. A i když pomalu Sokol transformoval do Revolučního odborového hnutí, sokolský duch se neztrácel. „Když jsme jeli na Spartakiádu, brali jsme to jako slet. V autobuse jsem si zpívali i sokolské písně,“ poznamenal Hajný.

Dnes

V Líšném Sokol stále žije. Letos po čtyřicáté uspořádal slavné Líšeňské pochody, tradicí je i maškarní ples Babí hop, dříve třeba Babí let na košťatech. Aktivní je i Klub českých turistů při Sokolu. „Na výlety máme pořád plno, musíme i odříkat,“ dodal Hajný.