Rekonstrukcí tu prochází dům někdejšího správce areálu. Jakmile dělníci prohloubili výkop pro kanalizační stoku do tří metrů, zjistili, že jsou v trase výkopu značně tvrdé skalní bloky, které je nutné odstranit. Stavebně nejrychlejší by byl odstřel skály, ten ale podléhá dlouhému schvalovacímu řízení. „Vzhledem k tomu, že odstřel skály by musel povolit Báňský úřad a bylo by to časově náročné, zhotovitel skálu narušuje pomocí výkonné frézy,“ popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Protože musí stavbaři stihnout termíny podle podmínky dotace, musí konat rychle. Skála je ale tvrdá, a stroj tak potřebuje časté opravy a výměny vrtacích hlav. Proto bude fréza bouchat i o víkendech.

„Je to dost rachot, i když bydlíme nějakých sto metrů od školky. Jako máma jsem ráda, že přibudou místa ve školce, na druhou stranu mi hluk i o víkendu vadí,“ sdělila místní obyvatelka Eva Malá.

Ilustrační snímek.
Odpady v Jablonci výrazně podraží. Náklady rostou a magistrát doplácí stále víc

Na víkendový klid si však bude muset pár týdnů počkat. „Aby byl zhotovitel schopný dodržet termín a děti mohly do zrekonstruovaného pavilonu nastoupit od září, jak je plánováno, musí tyto hlučné práce probíhat také o víkendu, a to od 7 hodin ráno do 20 hodin večer,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Dotace na školku

Na projekt přestavby správcovského domu školky získal Jablonec dotaci z EU a státního rozpočtu. Dotace činila 16,8 milionu korun, přičemž celkové náklady jsou 26 milionů. Kromě nového pavilonu s třídou pro 24 dětí získá školka spojovací krček od nového k hospodářskému pavilonu, vodovodní přípojku z ulice U Nisy, venkovní osvětlení přístupového chodníku a úpravou projde vedení plynu. Bezbariérový přístup zajistí výtah.

Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy celého areálu včetně pískoviště, opravy schodiště a opěrné zdi, odvodnění a oplocení zahrady, v němž budou také nové venkovní herní prvky.

Spuštění provozu lanovky na Ještěd.
FOTO: Na Ještěd konečně jezdí lanovka. Jarní revize už skončila

Jablonec navyšuje kapacitu mateřských škol několik let. Celkem 36 milionů bude stát nová kontejnerová školka v ulici Arbesova. S její stavbou se začne v červenci a v lednu příštího roku by mělo být vše kompletně hotové. Děti by do ní mohly začít chodit od 1. února 2020. Město tím zvýší kapacitu svých školek o dalších 44 míst. Téměř 30 milionů korun chce radnice získat z EU a necelé dva miliony ze státní pokladny.

V roce 2017 došlo k rekonstrukci prostor v kokonínské školce a od ledna 2018 tam funguje nová třída pro 18 dětí. Už v září 2017 mohlo nastoupit o 13 dětí více do mateřinky v Palackého ulici.