Vyvrcholením adventního období bývá v mateřských školkách vánoční besídka. „Období adventu a těšení na Ježíška patří v mateřské škole vždy k nejkrásnějším v celém roce,“ uvedla Eva Rydval, ředitelka mateřské školy na Rádle.

Na vánoční besídku si děti z této školky nacvičily vánoční hru, kterou její autor Jiří Kloubek napsal speciálně pro MŠ Rádlo. „Jiří Kloubek jí dal název Rádelský betlém,“ uvedla Eva Rydval. Ve čtvrtek měly děti premiéru. „Radost a nadšení, které vládlo při nácviku, se přeneslo i do premiéry při vánoční besídce pro rodiče,“ vyprávěla ředitelka.

Adventní setkání dětí, rodičů a pedagogů zakončili všichni společným zpěvem vánoční koledy Narodil se Kristus Pán.