„V současnosti máme možnost získat pozemky pod Riegrovou stezkou o rozloze téměř 39 hektarů v přednostní nabídce za 4,5 milionu korun,“ sdělila starostka Semil Lena Mlejnková. Přednostní nabídka znamenala jediné. „Pokud by město nemělo o odkoupení zájem, církev by pozemky nabídla volně k odprodeji,“ vysvětlila starostka. Proto zdejší zastupitelé na doporučení radních kývli.

Jednání o možném odkoupení pozemků, které v restituci získala Římskokatolická církev, probíhala na mnoha úrovních od roku 2016. „Jedná se o výjimečnou možnost scelit významné území jak z pohledu ochrany přírody a krajiny, tak i z pohledu turistických dopadů na město,“ upřesnila Lena Mlejnková.

Riegrova stezka je součástí historicky významné a turisticky atraktivní lokality a město Semily mnohdy na vlastní náklady provádělo nejnutnější práce potřebné pro zachování její přístupnosti pro širokou veřejnost. Navíc na předmětné pozemky navazují lesy města, takže spojením dojde k částečnému zjednodušení hospodaření i na nich.

Město výhledově počítá s kácením stromů v okolí Riegrovy i Kamenického stezky, především tam, kde vzrostlé stromy překáží ve vyhlídkách. Byť je zdejší terén nepříliš přístupný, kácení je možné. „Podle vyjádření lesního hospodáře by kácení ztrátové být nemělo a měla by se nám navrátit i počáteční investice,“ poznamenal místostarosta Semil Tomáš Sábl.

Riegrova stezka nese jméno po významném semilském rodákovi Františku Ladislavu Riegerovi, politikovi a zakladateli Národní (staročeské) strany. Stezka oslavila nedávno sto let od založení, zároveň si letos Semily připomínají 200 let od narození Riegera. „Program celoročních oslav 200. výročí od narození je bohatý a do Semil přivede mnoho návštěvníků a turistů,“ doplnila starostka.

Základní škola Dr. F. L. Riegra pořádá už ve čtvrtek 27. září Putování s Riegrem pochod ze Semil na Kozákov (uskuteční se pouze za příznivého počasí). Výletu se budou účastnit i ostatní školy ze Semil a okolí.