K pomoci se připojila i firma Grepa Networks bývalého primátora Milana Kroupy, která nakoupila pro pět základních škol dalších 40 notebooků v přibližné hodnotě 260 tisíc korun. Notebooky školy využijí pro online vzdělávání dětí a zapůjčí je přímo rodinám, které to potřebují.

„Rozhodli jsme se pomoci a poskytnout finanční prostředky na nákup počítačové techniky k zajištění online výuky. Vyšli jsme z konkrétních požadavků škol. Ty nyní většinou disponují notebooky zakoupenými z prostředků poskytnutých Ministerstva školství. Některé však na dodání techniky stále čekají, protože se opožďují dodavatelé. Z průzkumu mezi řediteli základních škol vyplynulo, že by nad rámec tohoto příspěvku ze strany ministerstva potřebovali další techniku. Ta bude zpočátku sloužit dětem, které se zatím nemohly účastnit distanční výuky. Po návratu všech dětí do škol by pak mohly vzniknout tabletové, popřípadě notebookové učebny k využití při běžné prezenční výuce,” sdělil náměstek primátora pro oblast školství David Mánek.