Před podvodníky nyní občany varuje železnobrodská radnice. „Odvolávají se na to, že byli do bytu posláni Bytovým podnikem nebo výrobcem oken. Současně se snaží, aby jim bylo zaplaceno v hotovosti přímo na místě s tím, že Bytový podnik později odečte zaplacenou příslušnou částku z nájemného,“ informovalo na webu vedení města.

„Prosíme všechny, aby takovéto falešné řemeslníky nepouštěli do bytu, nedávali jim žádné peníze, případně aby si ověřili přímo na Bytovém podniku pravdivost uváděných oprav. Současně by měli o svém setkání s falešnými řemeslníky ihned informovat městskou policii nebo Policii České republiky,“ dodalo vedení Železného Brodu.