V rámci záměru vytvoření Center odborného vzdělávání (COV) procházela budova, ve které sídlí odborné dílny Střední školy řemesel a služeb, přestavbou. Během rekonstrukce se zhroutila část cihelné zdi v 1. a 2. patře budovy.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal na základě doporučení statika rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice I/14 v Jablonci nad Nisou a nařídil objízdné trasy. Uzavírka začala ve čtvrtek mezi 7. a 8. hodinou ranní.

„V této chvíli je to nejlepší a bohužel jediné možné řešení. Chápu, že to znesnadní průjezd Jabloncem, ale bezpečnost provozu je nyní přednější. Do pondělí budu od odpovědných osob chtít znát všechny možné varianty, jak pokračovat v projektu a omezení dopravy zkrátit na čas nutný k nezbytným zabezpečovacím pracím,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Podrobnosti odhalí Liberecký kraj zítra, kdy na místo dovolí vstup novinářům.