Stát tento majetek nabyl v roce 1950. Podle zákona o pozemkové reformě o tom tehdy rozhodl Okresní národní výbor Turnov. ÚZSVM získal pozemky od Ministerstva zemědělství.

Pozemky jsou součástí silnice v centru Turnova směrem na Jičín. Jeden tvoří násyp silnice a druhý je pod mostem u židovského hřbitova.

Nový povrch na silnici v Nádražní ulici v Turnově.
FOTO: Nádražní ulice v Turnově má nový povrch. Opraveno je až do Ohrazenic