Více času než obvykle při čtvrtečním jednání jabloneckého zastupitelstva zabrala diskuse u bodu týkajícího se data referenda, ve kterém mají Kokonínští říct, zda chtějí existovat samostatně. Nakonec zastupitelé odsouhlasili neděli 19. února 2012 v době od devíti do sedmnácti hodin.

Dva sociálně demokratičtí zastupitelé předložili totiž každý svůj protinávrh. Jindřich Berounský chtěl k otázce o odtržení přidat i vyjádření nesouhlasu s výstavbou čistírny odpadních vod v Kokoníně, tak jak je v plánu. V podobném duchu se nesl i protinávrh Lukáše Pletichy. Chvílemi vypadala diskuse jako přestřelka, ve které létaly dost ostré náboje.

„Referendum může někdo napadnout, i jeho výsledky, ale o konci bude rozhodovat správní soud,” zahrozil Pleticha. Tajemník úřadu Marek Řeháček totiž upozornil, že Kokonínští mohou rozhodovat o oddělení své části od města, ale výstavba čistírny není pouze jejich věcí, ale záležitostí celého města: „Vyjádřit se mohou, ale nebude to mít zákonný účinek.”

Josef Šikola z osadního výboru Kokonín během vyhrocené části diskuse poznamenal, že nebýt jejich snahy o odpojení od Jablonce, tak by se ani zastupitelé nepobavili. Padaly invektivy na obě dvě strany tábora: „Jsem z toho zmaten.” „To je absurdistán.” „Ztratili jste rok a neudělali jste vůbec nic.” „Byli jste u toho taky.”„Zvedněte si tedy tu svou politickou kartu.”

Zdravý rozum naštěstí zvítězil, když komunistický zastupitel František Pešek navrhl diskusi raději ukončit. Nikdo v sále mu neodporoval.

Referendum o otázce: „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?” tedy bude v únoru.

Marta Procházková vyřkla otázku, zda lidem někdo podrobně vysvětlil, co to bude obnášet, pokud řeknou v nadpoloviční většině ano. „Nepůsobíme osvětově, aby nás někdo nenapadl, že referendu bráníme,” řekl tajemník.