Toto tvrzení ale Městská bytová správa odmítá.

Chtějí v bytech levnější teplo

Bytové družstvo se prostřednictvím svého zástupce Tomáše Hyky snažilo v minulých letech vyjednat nižší cenu tepla. To se však nikdy nepodařilo. Družstvo tak začalo připravovat projekt malých domácích kotelen, které by byly v každém panelovém domě. Takto vyráběné teplo by podle Tomáše Hyky bylo mnohem levnější. Jednu plynovou kotelnu již dokonce družstvo postavilo. Pokud by však vyrostly i další kotelny a ostatní domy by se odpojily od centrálního tepla, městská výtopna by skončila.

Městu zbyde dluh přes 9 milionů

Pokud by úvěrem zatížená městská kotelna v Řekách skončila, zhroutilo by se celé centrální vytápění v Semilech. Toho se zastupitelé bojí, neboť 9 milionů, které ještě zbývá za stavbu kotelny zaplatit, by muselo být uhrazeno z rozpočtu města. V opačném případě by značně nevytížená kotelna zásobovala teplem pouze školu a domov důchodců, což by ale bylo neekonomické.
Celá věc se ještě více zamotala ve chvíli, kdy se spor o ceně tepla rozrostl o udání, že Městská bytová správa okradla stovky družstevníků, když jim účtovala špatnou cenu. Tomáš Hyka, zástupce družstevníků, celou věc vysvětlil jako účtování osmnáctiprocentního úvěru do ceny tepla, které podle všeho bylo zatíženo jen čtyřprocentním úvěrem. I zde existují dvě verze vysvětlení. Místostarosta Semil Vladimír Šimek odmítá tvrzení o neoprávněném účtování a vše pokládá za politováníhodný omyl. Předseda Městské bytové správy Stanislav Klápště jde však dál a podává na Hyku trestní oznámení za šíření poplašné zprávy a matení veřejnosti. V celé věci tedy patrně rozhodne soud.

Odpojíme se, jsme rozhodnuti

Bez ohledu na hádky všech zúčastněných stran se družstevníci z Řek na sto procent chtějí odpojit. Tvrdí, že stavbu domácích kotelen mají již úředně povolenu a stavba může ihned začít. Všemu brání již jen administrativní povolení zastupitelů na překopání silnic, které jsou v majetku města. Nepovolením by celý plán družstevníkům pěkně zkomplikovali, ale vzhledem k tomu, že jedno překopání cesty již v minulosti jejich souhlas dostalo, sami by opačným rozhodnutím vytvořili zajímavý precedens.