Přes zimní období pokračovaly na stavbě jen dílčí práce na kanalizačních objektech na větvích křižovatky. Nyní začnou bourací práce na původním mostním objektu, frézování a odstraňování konstrukčních vrstev komunikace na hlavní trase I/35 ve směru Turnov – Liberec a části připojovacích větví. Během března se pak rozeběhnou práce na většině zbývajících objektů stavby – především na uzlu hlavního mostního objektu ve směru na Jablonec a silničního mostu nad komunikací I/65.

„Milníkem pro tuto etapu bude během letních prázdnin dokončit dva zbývající takty z celkových tří u hlavního přemostění ve směru na Jablonec, následně bude nutné dokončit hlavní trasu I/35 a jako poslední budou prováděny křižovatkové větve na silnici I/65 na odbočení na Jablonec,“ přiblížila tisková mluvčí dodavatele stavby Eurovia CS Iveta Štočková.

V závěrečné fázi bude docházet na silnici Turnov -Liberec k lokálním omezením s převedením provozu pro dokončení zabezpečovacích prvků nebo dopravního značení. Úsek se také osadí systémem automatického postřiku solankou.

Předpokládané dokončení prací je v polovině prosince 2021 se spuštěním veškerého provozu po nových komunikacích I/35 a I/65.

„Při průjezdu stavbou prosíme řidiče o dodržování stanovených dopravních opatření. Plynulý provoz v omezení zajistí plynulý průjezd místem, kontinuální zásobování stavby a především bezpečnost jak řidičů, tak i pracovníků na stavbě,“ poprosila Štočková.

Jak rekonstrukce vytížené křižovatky pokročila? Kromě novostavby jízdního pásu od Liberce na Turnov už stojí část mostní estakády, která bude jednosměrnou větví pro odbočení z Liberce na Jablonec. Dokončené jsou také práce na svedení Jeřmanického potoka do krytého koryta. Rekonstrukcí prošla původní opěrná zeď, která vede podél koryta řeky Mohelky.

Kvůli uzavírce jsou stanovené hned tři objízdné trasy. Do Rýnovic se řidiči dostávají přes Liberec, do Kokonína a Vrkoslavice přes Pěnčín a Maršovice. „Trasa pro tranzitní nákladní dopravu míří z Turnova po silnici I/10 přes Železný Brod a Tanvald do jabloneckých Pasek,“ doplnil mluvčí kraje Jan Mikulička.

Při přestavbě křižovatky se narovná celá pozvolná zatáčka v údolí. Nový bude nejen sjezd na Jablonec, ale i nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce. Vyrostou tu také dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější. Právě tato pasáž bývala nejproblémovější, docházelo zde ke kolizím vozidel, mnohdy i fatálním.

„Rekonstrukce přinese úlevu všem řidičům, protože se nebudou muset obávat o svoji bezpečnost,“ přiblížil vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Stavba má přijít na více než 400 milionů korun. Uzavření křižovatky začalo v dubnu loňského roku.