V první fázi bylo potřeba provizorně přeložit inženýrské sítě a vyčistit prostor od dožilých a již nepoužívaných rozvodů. Potřeba bylo také zabezpečit vstupy do domů. Při odkrývání vlastní mostní konstrukce stavbaři nalezli kabely z doby, kdy Lidickou vedla tramvajová trať.