V rámci stavby bude obnovena 4. staniční kolej, u níž vyroste nové nástupiště. Zároveň proběhne obnova 2. a 1. staniční koleje. Nástupiště, které nově vznikne u 1. koleje, by mělo plynule navázat na plánovaný autobusový terminál. Obě nástupiště bude spojovat nový podchod v místě toho původního a vybudován bude také nový orientační a informační systém.

Stávající odstavné koleje pro nákladní dopravu budou sneseny, nákladní doprava se pak přesune do severní části stanice, kde se položí i nová kolej.

Před vlakovým nádražím vznikne v roce 2024 i nové autobusové. Na novém dopravním terminálu tak budou moci cestující pohodlně přestupovat mezi spoji.

Budova vlakového nádraží Semily.
V Semilech už začala přestavba vlakového nádraží, přesunou se sem i autobusy

Výstavba autobusového nádraží bude kromě vlastní pojezdové a pochozí plochy zahrnovat také 11 autobusových stání, 50 parkovacích míst kategorie P+R, dobíjecí stanici pro elektromobily, přístřešek pro cestující, veřejné osvětlení a mobiliář shodný s vybraným typem pro železniční nástupiště.

„Rekonstrukce nástupišť, jenž proběhne v letošním roce, je důležitým prvním krokem v postupné proměně Podmoklic, která v následujících letech Semilanům přinese nejenom společný dopravní terminál pro autobusovou i vlakovou dopravu, plánovaný průtah městem, ale i možnost vybudování pěti bytových domů včetně podzemních parkovišť na místě stávajícího autobusového nádraží,“ okomentovala starostka města Semily Lena Mlejnková.