Navzdory teplotním výkyvům a velkému suchu se letošní rok zdá být co do výnosu překvapivě dobrý. „Na to, jaká byla bída s vodou, to vypadá dobře. Jsou samozřejmě výkyvy podle toho, kde zapršelo, ale jsme zhruba na 90 a v některých místech dokonce i na 100 procentech,“ zhodnotil Jiří Teplý letošní sklizeň.

V KRAJI VEDOU OZIMY, KVŮLI SUCHU

Dobře podle něj dopadly ozimé ječmeny a pšenice, které se sekaly hned po první vlně veder, a suchu proto „utekly“. „U ozimého ječmene byl výnos kolem sedmi osmi tun z hektaru, což je velmi dobré. Výborně dopadly i ozimé pšenice, které čerpaly ještě ze zimní vláhy. Jarní osiva dopadla hůř, ale kdo zasel ozimy, je na tom dobře,“ doplnil Teplý.

Podle něj je znát, že zemědělci začínají na výkyvy počasí reagovat. To se projevilo i v podílu osiv, kde začalo převládat ozimé obilí, tedy to, co se seje před zimou. Jarní a zejména extrémní letní sucha už tak úrodu neohrozí.

Sází se ozimé pšenice, oves, žito i ječmen. Hlavně v okolí Svijan. Jarní ječmen se využívá k vaření piva, ten ozimý jde do krmiv. Do živočišné výroby ostatně směřuje asi 70 procent produkce, do potravinářství jde zbytek. Největšími odběrateli jsou mlýny ve Svijanech a Raspenavě. Jedním z velkých odběratelů obilí do zimních směsí je zemědělské družstvo Sychrov, kde se chovají prasata.

Vyšší letní teploty ale mění i samotnou strukturu osetých ploch. „Díky teplému počasí se tu znovu začala sázet sója, která se už roky dovážela z USA a z Argentiny,“ doplnil Jiří Teplý. I ta jde zčásti do krmných směsí, zčásti ji vykupují potravinářské podniky. Na ústupu je naopak řepka.

Se zvyšujícími se teplotami se v kraji začínají objevovat i další plodiny, které by tu ještě před pár desítkami let nikdo nehledal. Například chmel. Koncem srpna ho už podruhé budou sklízet studenti Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. „V loňském roce jsme na naší školní naučné stezce vysadili prvních deset hlav, ale do budoucna bychom tam chtěli vysadit plnohodnotnou městskou chmelnici,“ vysvětlil ředitel školy Miloslav Kudrna.

ŠKOLA CHYSTÁ PRVNÍ VINOBRANÍ

O tom, že se i na severu Čech daří žateckému červeňáku, vypovídá i to, že škola má v plánu uvařit z něj hned dva druhy piva. „Budou to Frýdlantský hospodář 12 a Frýdlantský Čeledín 11. S Frýdlantským hospodářem chceme dokonce vyrazit i na pivní soutěže,“ dodal Kudrna. Kromě chmele má škola i malou vinici, kde se letos dokonce dočkají prvního vinobraní.