Přední český restaurátor Andrej Šumbera představil svou práci jabloneckým posluchačům už loni. Vyprávěl o restaurování pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. Letos nemůže být téma věnováno nikomu menšímu než Karlu IV.

Andrej Šumbera měl možnost podílet se na průzkumu a restaurování sbírek Klenotnice Pražského hradu. Na přednášku v Jablonci nad Nisou si přichystal početnou fotodokumentaci pořízenou při své práci s touto jedinečnou sbírkou. Pomocí videoprojekce názorně přiblíží špičkové zlatnické techniky středověku a průběh restaurování jednotlivých děl.

„Při projekci se můžeme díky odbornému výkladu detailně seznámit např. s relikviářem sv. Jiří ve tvaru ruky nebo i s jedním z nejcennějších předmětů Svatovítského pokladu s tzv. korunovačním křížem ze 14. století. Zároveň se dozvíte, jaké skryté symboly osobně Karel IV. vkládal při zhotovování zlatnických děl," přibližuje program přednášky Lea Machurová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Restaurátor Andrej Šumbera se do Jablonce vrací rád. Má zde pěkné vzpomínky na školní léta strávená na střední průmyslové škole, a jak sám říká, studium mu dalo základ pro jeho současnou restaurátorskou profesi. Pracovně je s Jabloncem spojen i s pedagogem, šperkařem Vladimírem Komňackým, společně restaurovali Relikviář sv. Maura.

V úterý 11. října od 17 hodin se koná v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou přednáška s názvem:

DOBA KARLA IV. A ZLATNICTVÍ - Pro veřejnost ji připravil restaurátor Andrej Šumbera (pro školy s uměleckým zaměřením je rezervováno dopoledne). Vstup na akci je zdarma.