Na co jste za rok 2015 hrdý, co se ve městě podařilo?

30. května jsme otevřeli novou expozici Rychnovského muzea, která upozorňuje na temnou minulost našeho města v letech 1938-45, s názvem Koncentrační tábor AL Raichenau a zbrojní továrna Getewent.

Volný nebytový prostor v Kokonínské ulici jsme nabídli partě Rychnováci dětem, kteří zde za pár měsíců otevřeli krásné Rodinné centrum Klubíčko pro děti, maminky, tatínky i babičky a dědečky. Tím se nám podařilo částečně vyřešit kapacitní problém školní družiny.

Z programu MV Prevence kriminality se nám podařilo získat finanční prostředky na městský kamerový dohledový systém, jehož kamerové body jsou i v Rádle.

Od dubna do prosince proběhla kompletní rekonstrukce sportovní haly. Hala dostala novou střechu, okenní výplně, zateplení obvodového zdiva a vzduchotechniku. Na tuto akci se podařilo získat prostředky z operačního programu Životní prostředí.

Naše Městská knihovna se v celostátní soutěži „Kamarádka knihovna" umístila ve své kategorii na 1. místě. Za odměnu získala vila, kde knihovna sídlí, novou střechu. V letošním roce zastupitelstvo po více než 2 letech a po mnohých diskuzích rozhodlo o konečné podobě západní části Rychnovského náměstí. Realizace bude zahájena v jarních měsících roku 2016.

A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna?

Nepodařilo se nám vyřešit problém naší kotelny, která dodává teplo do sportovní haly, Domu s pečovatelskou službou a SVJ. Stále to vnímáme jako problém, který budeme řešit v roce 2016.

Dál nedošlo k dokončení poslední etapy sportovního areálu. Poslední etapou byla dostavba fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem, ale většině zastupitelů se zdálo, že ploch pro fotbal již je v Rychnově dostatek a že postačí polovina plochy.

Jaké jsou plány města na rok 2016?

V první řadě chceme zpracovat Plán rozvoje obce, který bude jedním z hlavních strategických dokumentů města. Z větších akcí, které nás čekají je například rekonstrukce mostu na náměstí u samoobsluhy. S touto rekonstrukcí spojíme úpravu na parkovišti za samoobsluhou a zřízení autobusového zálivu, tak aby zde došlo ke zlepšení dopravní situace. Plánujeme koupit pro hasiče novou CASku. Té staré již docházejí síly, je z roku 1972. Na prvním stupni ZŠ musíme rekonstruovat jednu učebnu, abychom navýšili kapacitu. Rádi bychom, aby se občané města více podíleli na třídění odpadů a proto připravujeme projekt adresného třídění komunálního odpadu. Projekt podpory třídění odpadů připravuje pro žáky i naše ZŠ. V neposlední řadě budeme pokračovat v průzkumných pracích na našem tajemném podzemním díle Getewent.

Co přejete „svým" obyvatelům pro rok 2016?

Všem lidem přeji v novém roce hlavně hodně zdraví a sil k naplnění svých životních, osobních a pracovních cílů.