Z rozpadajících se výrobních a skladovacích hal, kolem kterých vede silnice z Turnova na hraniční přechod a zimní středisko Harrachov, se do konce roku 2010 má stát moderní komplex. V jeho útrobách vyroste obchodní dům, polyfunkční objekt, výrobní a skladovací prostory a kryté parkoviště pro zákazníky i návštěvníky města. Firma zároveň nevylučuje, že se v objektu usadí i její vedení.
V první etapě je plánováno odstranění části původní zástavby včetně vjezdu do areálu. Tímto vzniknou prostory pro výstavbu. Jednání se stavebním úřadem pokračuje doplňováním podkladů. „Pevně věříme, že se s pracemi začne v průběhu května,“ uvedl Petr Dědeček, jednatel firmy Hybler Invest. „Zastupitelstvo města se stavbou souhlasí,“ říká Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí.
V příštím roce dojde k otevření obchodního domu, v dalších letech se počítá s dostavbou polyfunkčního objektu se službami odpočinkového charakteru jakými jsou kavárny, drobné obchody a alternativní zdravotnictví. „Město záměr firmy vítá. Pro obyvatele to znamená více pracovních příležitostí a lokalita vstupu do města se změní k lepšímu,“ dodává Václav Horáček, starosta Železného Brodu.