I přes složitou dobu poznamenanou koronavirovou infekcí se podařilo toto výjimečné setkání řezbářů, kteří jsou dobrými přáteli, uskutečnit.

Dlaskův statek má pro řezbářské umění a přátelství zároveň nezaměnitelnou atmosféru. Stejně tak i pro návštěvníky, kteří je zde mohli sledovat přímo při práci. Od středy do soboty se tak z areálu dvora zemědělské usedlosti ozývaly zvuky pil, dlát, brusek, vrtaček a kladívek, s jejichž pomocí vytvořili řezbáři svá díla.

Muzeum Českého ráje se tímto způsobem snaží prezentovat svým návštěvníkům řemeslo s dávnou tradicí. Dřevo bylo odnepaměti jedním z nejpoužívanějších materiálů. V oblasti Pojizeří bylo hlavním stavebním materiálem i materiálem pro hotovení předmětů denní potřeby. Vedle toho se však dřevo používalo k vytvoření předmětů a objektů, které sloužily k uspokojení uměleckých či citových potřeb člověka.

A právě na tuto tradici navazují umělci, kteří se scházejí každoročně na Dlaskově statku. Přetváří kmeny lip, jasanů a dalších druhů dřevin do zcela jiné podoby a dávají jim nový život. Každý z řezbářů má svůj osobitý styl, zdroj inspirace, případnou návaznost na rodinnou tradici. Jejich záběr je poměrně široký.