Jako každý rok, i letos proběhla v Jablonci preventivní kampaň zaměřená na bezpečnou jízdu motoristů.

„Akce s názvem Řidiči, jezdi bezpečně se konala pod taktovkou strážníků Městské policie a za pomoci dětí ze základních škol, které i letos rozdávaly řidičům jablíčka nebo citrony," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Letos strážníci přizvali ke spolupráci žáky pátých tříd ze Základních škol Na Šumavě a Kokonín. „Celkem jsme zastavili padesát osm řidičů. Poměr rozdaných jablíček a citrónů byl 38:20," shrnul průběh celodenní akce preventista městské policie Miloslav Lejsek.

Strážníci kontrolovali dodržování předepsané rychlosti v obci (50 km/h) v ulicích U přehrady a Rychnovská v Kokoníně. Řidiči, kteří rychlost dodrželi, dostali od žáků jako poděkování jablíčka, naopak za překročení limitu byli odměněni kyselým citronem.

„Dopravně preventivní akci zaměřenou na řidiče pořádáme ve městě každoročně v rámci podílu městské policie na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Každoročně při ní spolupracujeme s dětmi a snažíme se tak výchovně působit nejen na ně, ale zejména na řidiče," vysvětlil ředitel jablonecké Městské policie Luboš Raisner.

Do konce měsíce vyrazí strážníci a děti s jablky a citrony do ulic města ještě jednou.