„Program začíná tradičně u knihovny v Jeronýmově ulici, kde se sejdeme u stromu Pohádkovníku v 17:30 hodin a pohádkový průvod se vydá na pochod městem v 18:00 hodin. Na účastníky čeká opět sázení stromu Pohádkovníku, který bude vysazen na počest turnovské knihovny. Zároveň bude symbolicky položen ke stromu základní kámen k nové budově knihovny. Letošní Pohádkovník je vysazen nejen k 200. výročí založení knihovny v Turnově, 20. výročí Noci s Andersenem, ale hlavně na počest všech malých i velkých čtenářů a návštěvníků knihovny,“ nastínila program Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka.

Park Nové Vratislavice.
Park Nové Vratislavice si pro nadcházející sezónu připravil novinky