Jako první v Libereckém kraji začala jablonecká nemocnice na oddělení urologie využívat nejmodernější metodu diagnózy karcinomu prostaty. Věnuje se jí, spolu s ostatními kolegy, Roman Šamudovský. Ten také společně s primářem oddělení Jaroslavem Všetičkou odcestoval do Německa na Mnichovskou univerzitní kliniku tuto metodu nastudovat.

„Začali jsme tyto výkony dělat v kraji jako první. Rakovina prostaty je druhá nejčastější nemoc u mužů. Při návštěvě urologa museli muži dosud při diagnostice rakoviny prostaty absolvovat vyšetření pohmatem prostaty přes konečník a pak odběr krve, ve kterém výskyt PSA antigenu potvrdil nebo nepotvrdil zvýšené riziko rakoviny prostaty. Nově jsme přistoupili k využívání metody magnetické rezonance.“

Jaké jsou výhody této supermoderní metody vyšetření prostaty?

Magnetická rezonance zobrazuje část prostaty a její morfologii, tedy jak aktuálně vypadá, odhaluje, jestli tam jsou nějaká podezřelá ložiska. Při předchozím vyšetření měl urolog k dispozici magnetický obraz, ve kterém viděl, kde se ložisko nachází a z něho pak orientačně odebral vzorek. V nové metodě, která se odborně nazývá softvérová fúze snímků z magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie včetně elektromagnetické navigace přes rektum pacienta, získá lékař daleko přesnější informace. Ultrazvukový přístroj je vybavený procesorem a softwarem, který dokáže obraz magnetu sfúzovat, nahrát do přístroje a spojit magnetický a ultrazvukový obraz.

Tento obraz pak urolog vyhodnocuje?

Ten obraz je pro urologa podrobnější, na něm už daleko lépe vidí, kde se ložisko vyskytuje. Přístroj totiž navíc také ukazuje i polohu sondy, v jakém místě prostaty se právě nachází. Diagnóza, kde se nález vyskytuje, je díky tomu přesnější. A lékař pak může přesněji odebrat vzorek.

Znamenalo to pro nemocnici nějaké finanční náklady?

Ano, vedení nemocnice pořídilo tento speciální ultrazvukový přístroj, jehož software dokáže sesynchronizovat magnetickou rezonanci.

Patří tedy jablonecká nemocnice k prvním v republice, kde se tato nová metoda používá?

Určitě patříme k několika v republice, kde tuto metodu používají. V Libereckém kraji je jablonecká nemocnice jediná, která tuto nejmodernější metodu pacientům nabízí.

Kdy tuto metodu pacient absolvuje?

Pacientům tuto magnetickou rezonanci, neboli navigovanou fúzi, nabízíme, až když už podstoupili první biopsii. V případě vyššího PSA nebo špatného nálezu na prostatě tak udělá urolog primárně systematickou biopsii prostaty z dvanácti vzorků podle daného schématu. Někdy je výsledek negativní a výskyt rakoviny se nepotvrdí. Ale při pohmatu může dál přetrvávat podezření jiného nálezu. A pak lékař indikuje vyšetření magnetickou rezonancí. Výsledkem je přesný nález ložiska, ze kterého urolog odebere několik vzorků k další diagnóze.

Není pro pacienta toto vyšetření bolestivé nebo zdlouhavé?

Bolestivé určitě ne. Co se času týká, může být delší, přibližně o deset patnáct minut. To je čas, kdy lékař musí přesně obrazy sfúzovat, tedy nastavit a manuálně doladit přístroj tak, aby vykresloval obraz co nejpřesněji. Výsledkem je potom především co nejpřesnější odebrání vzorku v případě nálezu.

Jsou muži na Jablonecku pečliví a chodí pravidelně na urologické kontroly?

Mohu říct, že chodí pravidelně. Ale jsou samozřejmě i případy, kdy už přijdou v pozdním stadiu. To jsou většinou starší muži. Pokud máme záchyt nálezu, tak zatím to většinou bývá v lokalizovaném stadiu, tedy dá se ještě řešit.

V jakém věku se rakovina prostaty vyskytuje nejčastěji?

Největší záchyt je ve vyšším věku, s věkem riziko rakoviny prostaty narůstá. Ale samozřejmě je to individuální. Výskyt rakoviny prostaty bývá trojnásobně větší u těch, jejichž příbuzný tuto diagnózu má. Zajímavé třeba je, že u černochů je výskyt rakoviny prostaty daleko vyšší než u bělochů.

Proč jste si vybral právě specializaci na urologii?

Chtěl jsem obor, ve kterém bych využil ruce, chtěl jsem operovat, ale ne zase nějaké příliš velké, zdlouhavé operační výkony, u kterých lékař stráví na operačním sále třeba pět, šest a více hodin. Snažil jsem se najít nějaký mix, ve kterém by bylo trochu chirurgie, trochu interny. A proto jsem se rozhodl pro urologii.

Co vám přinesl seminář v Mnichově?

Nejprve si všichni účastníci semináře vyslechli přednášku profesora mnichovské kliniky, který se touto metodou zabývá. Hovořil o případech, které řešili a o studiích, které s touto metodou souvisejí. Potom jsme si už prakticky vyzkoušeli ovládat stejný přístroj, který máme v naší nemocnici. A mohli jsme sledovat operace několika pacientů, během kterých nám mnichovští kolegové vysvětlovali, jak přístroj používají, a jak tyto jednotlivé případy řeší, včetně toho, jaká dávají před výkonem antibiotika, jakou analgezii a podobně.

Jaká je jablonecká nemocnice ve srovnání s mnichovskou klinikou? 

Naše nemocnice je určitě velmi dobře vybavená a věřím, že jsou tady pacienti spokojení. Oproti klinice v Mnichově je jablonecká nemocnice rodinného typu. A to se mi na ní líbí. Ale myslím, že třeba spolupráce mezi lékaři na jednotlivých odděleních je u nás asi lepší, právě proto, že jsme menší zařízení a známe se navzájem.

Říká se, že lékař se musí vzdělávat celý život. Je to pravda? 

Je mnoho jiných témat, ve kterých se každý lékař může zdokonalovat a mnoho takových, která by zajímala mne. U každé nové metody hraje velkou roli praxe. Čím více zákroků a operací lékař absolvuje, tím víc si věří, pracuje rychleji a přesněji. Pro mne jako urologa je zajímavá nabídka seminářů, konferencí a kurzů, které pořádá Česká urologická společnost. Vývoj jde stále dopředu a vzdělávat se je potřeba nejen v medicíně, ale i v jiných oborech.

Roman ŠAMUDOVSKÝ
• Narodil se v zahraničí, ve slovenských Michalovcích.
• Lékařskou fakultu vystudoval v Hradci Králové. Studentskou kolej sdílel s prima kamarády a díky nim se dostal až do Jablonce.
•A i když pochází z jižní části Slovenska, kde, jak prozradil, vládne teplo a nespočet míst ke koupání, zalíbila se mu místní příroda a také podmínky ke sportování.
• Pokud mu zbude volný čas, tak si rád zahraje fotbal nebo florbal. A když ho osud zavál z nížin do hor, věnuje se v Jizerských horách lyžování alespoň rekreačně.
• Hodně času mu zabírá i další lékařské vzdělávání, bez kterého se dnešní medicína neobejde a pro lékaře vlastně nikdy nekončí.

Jak probíhá diagnostika? Na co se připravit?
1. Pečlivá anamnéza benigní hyperplazie prostaty.
2. Vyšetření moči na sediment a kultivaci (při zánětu se tzv. prostatické obtíže zhoršují)
3. IPSS dotazník (mezinárodní dotazník mikčních obtíží) je soubor sedmi otázek, které slouží ke standardizaci mikční symptomatologie.
4. Vyšetření per rectum je vyšetření konečníkem, což je základní vyšetření v urologické ambulanci, u mužů nad 50 let by mělo být prováděno v rámci preventivní prohlídky
5. Ultrazvukové vyšetření zobrazovací metoda, která zpřesňuje určení velikosti, tvaru, souměrnosti a konzistenci prostaty, dále pomáhá změřit množství zbytkové moči
-transabdominální (sonda se přikládá na podbřišek)
-transrektální (sonda se zavádí do konečníku)
6. Odběr z krve tzv. PSA prostatický specifický antigen, což je látka, která je produktem buněk prostaty, jejíž normální hladina se pohybuje v rozmezí mezi 0-4ng/l (může být i větší např. u akutních a chronických zánětů, u velkých prostat, dále u nádoru prostaty)
7. Urodynamická vyšetření uroflowmetrie a cystometrie speciální metody prováděné v urologické ambulanci, při nichž se plní močový měchýř fyziologickým roztokem, měří se tlak v močovém měchýři a v močové trubici, zaznamenává se průtok moč. Napomáhá k odlišení prostatické obstrukce se zúžením močové trubice v jiném místě.
8. Flexibilní cystoskopie ambulantní metoda, při které je pod kontrolu zraku zavedena tenká optika až do močového měchýře, umožňuje prohlédnutí a zhodnocení celé močové trubice včetně její prostatické části a umožní rozpoznání místa obstrukce
9. Punkční biopsie prostaty odběr vzorku tkáně prostaty velmi tenkou jehlou za využití transrektální UZ sondy (viz výše), na našem oddělení se používá metoda sextantové biopsie tj. odběr 6 vzorků (3 vpravo, 3 vlevo), vzorky se odesílají na histologické vyšetření k vyloučení nádoru prostaty