V čekárnách na zastávkách autobusů nebo v ulicích města mohou lidé potkat studenty, kteří se jich budou ptát na jejich spokojenost ve městě.

Studenti mají za úkol vyplnit s lidmi dotazníky. Musejí získat vyjádření od sedmi set respondentů. „Účelem šetření je zjistit spokojenost občanů s místem, kde žijí a pracují,“ uvedla koordinátorka projektu Michaela Pomališová s tím, že průzkum končí v pátek 20. listopadu. „Výsledky, které poslouží městu, pak budeme znát v prosinci,“ doplnila.

Občanské sdružení Timur, které dotazníkové šetření provádí, zašle zprávu s výsledky městu Jablonec. To bude při svém dalším rozhodování na názor občanů přihlížet. „Vyhodnotí, o jakých oblastech je potřeba mluvit. Jde o to, aby si město něco nerozhodlo a lidé o to neměli zájem,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Město navíc dotazníkové šetření nic nestojí. Občanské sdružení Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) totiž získalo peníze na projekt z Blokového grantu norských fondů.

Timur v Jablonci nepůsobí poprvé, spolupráce s městem je již navázána. Během letošních podzimních slavností se uskutečnila akce pro veřejnost, při které obyvatelé města volili téma, jehož řešení je dle jejich názoru klíčové pro kvalitu života a stav životního prostředí ve městě. Lidé starší patnácti let vybírali z deseti témat.

„Anketou, neboli šetřením bylo zjištěno, že Jablonečany nejvíce tíží kvalita veřejných prostranství, chtějí více oživit centrum města a chtějí se více sžít s etniky, která v Jablonci žijí,“ uveřejnila výsledky Jana Fričová.