Vy jste vstoupil do komunální politiky v Harrachově v roce 2014. Proč jste se tak rozhodl?
Viděl jsem velký potenciál Harrachova jako lyžařského střediska, které třeba oproti Špindlerovu Mlýnu trochu více zaostává. Tehdy jsem si myslel, že se tady dá něco změnit k lepšímu. Stal jsem se místostarostou. Za ty čtyři roky se mi podařilo sice dotáhnout pár dotačních titulů, ale místo toho, aby se lyžařský areál, jako vlastně největší výrobní produkt, přiblížil k městu, tak se problémy spíše prohloubily. To se nám nedařilo.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkHarrachov je dnes spíše negativně vnímán, a to třeba stavem zdejšího areálu skokanských můstků. Jaká je dnes jeho budoucnost?
Tahle záležitost se točí stále dokola. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převážná většina pozemků tak náleží státu. Ale jsou tam i další majitelé. Pokud nebudou mít pozemky majitele jednoho, který bude moci rozhodovat, co se na nich dělat, tak se areál dál nehne. Nikdo nebude vrážet stovky milionů do projektu, který leží na pozemcích někoho jiného. Ani stát nemůže říci, dobře, dáme do toho stovky milionů.

Historické fotografie Harrachova. Příjezd Krakonoše.
Lesk a sláva Harrachova: Město proslulo sklářstvím, sportem a turismem

Má město nějaké informace, jak jednání dále postupují?
Jako město jsme svým způsobem takovým katalyzátorem celého stavu. Říkáme pojďme se dohodnout, řekněte nám, jak si to představujete, my vám určitě nebudeme házet klacky pod nohy. Naopak, snažíme se pomáhat. Vlastně už minulý rok jsme našli společnou cestu se sportovci, ti s vyřešením majetkově právních vztahů souhlasí. Jak s Českým svazem lyžařů, tak s Českou unií sportu, která má na těch můstcích největší zájem. Mezitím vznikl Bucharův klub, který vznikl na základě toho, že nikdo nebyl ochoten můstky provozovat. Největší podíl měl v můstcích Český olympijský výbor, a ten Bucharovu klubu svá práva předal. Dobrovolníci z klubu a svaz lyžařů to teď horko těžko dávají dohromady a udržují provoz, dokonce tu dokázali uspořádat už i mezinárodní závody juniorů. Celá ta situace je hodně smutná, protože v Harrachově se dá skákat od podzimu do jara, když už se nikde jinde skákat nedá kvůli nedostatku sněhu. Liberecký kraj připravuje studii rekonstrukce můstků, ale kvůli pandemii a ekonomickým dopadům je vše pozdržené a teď snad ani není jasno v tom, kdy se bude studie předkládat k posouzení.

Další problémy Harrachova, jako je zadlužení města, jsme probrali jinde. I přes tento stav připravuje město nějaké investiční akce?
Pokud vidíme nějakou zajímavou dotační příležitost, tak se hlásíme. Přes ministerstvo pro místní rozvoj jsme získali peníze na čtyřmilionovou rekonstrukci místní komunikace. Zažádali jsme o dotace na rekonstrukce dětských hřišť. Máme v Harrachově opět hřišť patnáct let staré, které chceme kompletně zrenovovat a doplnit hracími prvky, což je další jeden a půl milionu korun. Protože jsme obcí v Národním parku Krkonoše, dokázali jsme připravit projekty za tři a půl milionu na lavičky, odpadkové koše, výstavbu sociálek ve městě. Dalších osm set tisíc vložíme do dalších oprav Kulturního centra, dříve kina. Doděláváme rekonstrukci školy za cirka šest milionů korun. Doufáme, že z dotací udržíme asistenta prevence kriminality.