Jak velká je vaše škola?

V současné době máme v naší škole 106 žáků, je tu mírně sestupný trend. Ve třídách se počet dětí pohybuje mezi deseti až dvanácti. Nejméně žáků, šest, je ve třetím ročníku a nejvíce v sedmém, dvacet dva. Snad by se měl ale v příštích letech počet dětí navýšit. Dojíždí k nám děti z Koberov. Některé předměty jsou spojovány.

Takže máte malotřídku?

Ne tak docela. Na prvním stupni spojujeme třídy pouze na některé předměty, hlavně na výchovy a na některé další. Spojování tříd má dva aspekty. Na jednu stranu se říká, že na děti není tolik času, ale na druhou stranu mohou zase děti pochytit něco od starších dětí. Žáci, kteří nejsou tak dobří, se mohou zlepšit tím, že výklad učiva opět uslyší. Já jsem byl také ve spojené třídě a problém v tom nevidím.

Jak je to u vás s kázní žáků? Působí na vaší škole psycholog?

Žádný velký problém nebyl. My máme pocit, že děti zlobí, ale když potom jedeme někam do města, třeba do divadla, tak vidíme, že se děti hezky chovají a jsou hodné. Psychologa nemáme. Výhodou malé školy je, že děti i rodiče dobře známe. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.

Měli jste ve škole nějaké nejasnosti ohledně školské reformy?

Jsou to věci ze zákona, my jsme některé kroky dělali už před tím, některé prvky jsme už měli zapracované. Dá se říci, že reforma je plně zakotvena v naší škole.

Co svým žákům všechno nabízíte?

Kromě základních dovedností a vědomostí nabízíme našim dětem dost bohatou mimoškolní činnost. Máme novou halu, která byla dokončena v loňském roce. Stála 20 milionů korun. Máme také nové hřiště za 8 milionů. To bylo vybudováno rok před tím. Děti mohou navštěvovat řadu sportovních kroužků, jako tenis, odbíjenou, na prvním stupni míčové hry. Nabízíme také lezení, máme lezeckou stěnu. Pak je u nás také kroužek ručních prací, anglický jazyk pro první a druhou třídu, flétna, turistický kroužek, výtvarný kroužek s výbornými výsledky. V automodelářském kroužku si děti samy vyrábějí autíčka řízená bovdenem, samy si dělají plechové karoserie. Také je u nás autodráha, to ale organizuje Dům dětí a mládeže ze Železného Brodu. Náš školník je tam zaměstnán.