Do doby schválení rozpočtu na rok 2022 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých odborů ve stanovené výši, investiční výdaje se budou čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání neinvestičních výdajů je odvozen od cca 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2021. Nový rozpočet bude Jablonec schvalovat v únoru příštího roku, do té doby město nebude zahajovat nové investiční akce.