Rozpočet roku 2023 počítá s příjmy ve výši 1,235 miliardy korun a výdaji ve výši 1,536 miliardy korun. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let, takzvaně financováním z vlastních zdrojů. V něm jsou zahrnuté jak zůstatky na běžných účtech a prostředky ve správě aktiv, tak splátky úvěrů a dlouhodobých závazků,“ řekla Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu, a dodala: „Celkový zůstatek na běžných i spořících účtech města zapojený do rozpočtu roku 2023 byl ke konci loňského roku ve výši přes 240 milionů korun a ve správě aktiv bylo 71 milionů korun. Rozpočet počítá také s možností v případě potřeby čerpat kontokorentní úvěr ve výši 11,5 milionů korun.“

Velkou pozornost tvůrci rozpočtu věnovali energiím a jejich nárůstu pro rok 2023. Z tohoto důvodu jsou vytvořené také zcela nové rezervy v rozpočtu. A to rezerva ENERGIE ve výši 31 milionů korun a 13milionová rezerva INFLACE k pokrytí zvýšených nákladů z případného uplatňování inflační doložky u dodavatelských smluv. „Celkem jsme do rezerv uložili 103 milionů korun. V této částce jsou kromě dvou nových položek, klasické rezervy 20milionové a 30milionové určené na opravy. Zahrnuté jsou také rezervy na dofinancování dotačních akcí, opravy památek, krizové řízení, participaci, nechybí ani takzvaná rezerva PROSEČ ve výši 2,9 milionů korun, která vznikla z prodeje bytů v této lokalitě a používat se bude na její rozvoj,“ jmenoval jednotlivé položky primátor Vele. Na rozvoj města je v novém rozpočtu počítáno s částkou převyšující 312 milionů korun, která zahrnuje jak náklady na investice včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy.

Ilustrační foto
Vyloučené lokality, nedůslednost nebo stres. Jablonecko je nehorší v záškoláctví

„Městský rozpočet pro rok 2023 je mým devátým v pořadí a musím říct, že je to po delší době jeden z nejsložitějších rozpočtů, které jsem připravoval. Všichni vnímáme ekonomické prostředí, v němž právě žijeme. Víme, že se zvyšovaly ceny energií i úrokové sazby, vývoj ekonomiky je poměrně těžko predikovatelný, proto sestavení rozpočtu nebylo úplně jednoduché. Na druhou stranu jako zásadní vnímám fakt, že se nám podařilo rozpočet postavit tak, aby byly zachované veškeré funkce města a provoz městských organizacích bez jakéhokoli omezení,“ doplnil jablonecký primátor Miloš Vele, který má zároveň na starosti městské finance.

Město i letos počítá s investicemi. „K největším investicím tohoto roku patří např. cyklopruhy Palackého - II. část, revitalizace sídliště Šumava, třetí etapa odkanalizování nám. B. Němcové, oprava mostu v ulici Pod Kynastem, opěrná zeď v ulici Pod Baštou, vodojem na Proseči, vodovod v ulici Na Palouku, výstavba hřiště ZŠ Arbesova nebo zateplení ZŠ Rychnovská,“ vypočítal náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Co se týká správy městského majetku, pak nejrozsáhlejším projektem je modernizace a obnova veřejného osvětlení.

Hospodaření města

Finanční rezervy se město snaží udržovat v rozumné výši. Využívá kombinaci krytí vlastních závazků rezervami na účtech a v rozpočtu i z portfolia. Zůstatek finančních prostředků ke konci loňského roku přesahoval 300 milionů korun. Zadlužení města kleslo v roce 2021 na 100 milionů korun, a tuto úroveň si drželo i v roce 2022, kdy čerpalo 20milionový úvěr na rekonstrukce bytů, který začne nyní splácet. „Dosud město splácí úvěr z roku 2018 za výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice a od roku 2023 začne splácet také úvěr na opravy bytů,“ dodala vedoucí odboru ekonomiky Jablonce.

V loňském směřovalo do obnovy majetku 107 milionů korun a investice přesáhly 300 milionů korun. Odpisy, tedy minimální potřebná částka na obnovu majetku, tvoří přibližně 80 milionů korun.