Ví nebo neví, jak a s čím budou hospodařit v roce 2017? Jablonec začne nový rok zase s rozpočtovým provizoriem.

Je to v Jablonci obvyklá a podle vedení magistrátu dobrá praxe. „Pokud bychom rozpočet schvalovali před koncem roku, vycházeli bychom pouze z předpokládaných údajů o výsledku hospodaření, což by s sebou neslo další komplikace a nutnost projednávání rozsáhlých rozpočtových změn na začátku roku,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

„Rozpočet města Jablonec na rok 2017 budou zastupitelé schvalovat až v únoru. Do této doby bude město hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria. Tento způsob je v Jablonci obvyklý už 23 let a chod města nijak neomezuje,“ potvrdila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Rozpočet v lednu projedná finanční výbor, pak bude návrh viset 15 dní na úřední desce a v únoru bude předložen zastupitelům.

„Do doby schválení rozpočtu na rok 2017, tedy v době rozpočtového provizoria, jsou přesně stanoveny maximální výše měsíčních neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory magistrátu," vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele.

Celkový maximální měsíční limit pro čerpání neinvestičních výdajů je 62 milionů 600 tisíc korun, což je zhruba 1/12 upraveného rozpočtu roku 2016.

Investiční výdaje budou čerpány dle uzavřených smluv a nové investiční akce nebudou do doby schválení rozpočtu 2017 zahajovány, ale je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem 2016.

„V současné době je rozpočet na příští rok rozpracovaný, proběhlo 1. a 2. čtení, byly stanoveny výdajové limity jak pro rozpočet města, tak pro rozpočty příspěvkových organizací a probíhá balancování rozpočtu s cílem zajistit chod města i jeho organizací a společností. Nyní probíhá sběr účetních dat na zachycení veškerých účetních operací ke zpracování účetní uzávěrky roku 2016. Po konci roku 2016 zapojíme skutečné výsledky hospodaření do rozpočtu roku 2017. Data vztahující se k roku 2016 můžeme zpracovat až po 31. prosinci," doplnila vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová.