Zhruba jedenáctimetrový smrk ztepilý, byl městu darovala rodina Jindrových. Kromě 17 tisíc světýlek zdobí strom také mnoho vyřezávaných ozdob, které speciálně vyrobili k letošnímu výročí 150 let od povýšení Jablonce na město. Autorem dřevěných ozdob je chráněná dílna Lama Stone. Na ozdobách lze nalézt jak tradiční vánoční motivy, tak i motivy vztahující se k samotnému městu.

„Trojrozměrných vyřezávaných ozdob s tradičními vánočními motivy je celkem padesát. Najdou se mezi nimi i motivy čistě jablonecké, jako například knihovna, radnice, nejstarší kostel ve městě, tedy kostel svaté Anny, nebo kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, který je zase největším místním kostelem," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Bystré oko si může povšimnout, že ozdoba s budovou nové radnice je vyvedena do takových detailů, že není opomenuta ani chybějící omítka na věži. „Ozdoby samozřejmě budeme využívat i v dalších letech, není to jednorázová záležitost," upřesnila Lucie Kocourková z oddělení školství, kultury a sportu.

ROZSVÍCENÍ

Již od dopoledních hodin na velkém sále Eurocentra připraveny dílničky v režii DDM Vikýř. Děti si zde mohly vyrobit vánoční přáníčka či ozdoby.

Ještě před rozsvícením vánočního smrku před radnicí zapálili v kostele sv. Anny první adventní svíčku.

První plamínek připomínající čas vánoční doprovázel sbor MyJenNěkdy a soubor BRASS. Návštěvníci kostela si mohli obě hudební tělesa poslechnout při dvou po sobě jdoucích koncertech.

Největší pozornost však poutal hlavní program, kterým bylo rozsvícení vánočního stromku na Mírovém náměstí. Vedle nazdobeného smrku nechyběla ani Ježíškova schránka, kam mohly děti vhodit své dopisy plné tajných přání. Jak nám někteří mladí autoři prozradili, nejvíce si přejí, aby na Štědrý večer našli mezi dárky oblíbenou stavebnici LEGO. A právě takovéto hry naprosto převálcovaly elektroniku.

VÁNOCE A ANDĚLÉ

Doprovodný program zahájila zpěvačka Lenka Konvičková písní Tichá noc. Vzápětí k ní nastoupil i celý Dětský pěvecký sbor Vrabčáci v čele se sbormistrem Pavlem Žurem. Společně zazpívali další známé vánoční písně. Dále přišlo na řadu vystoupení andělů na chůdách.

Před všemi očekávaným vrcholem večera pronesli svou řeč farář Ondřej Titěra a primátor města Petr Beitl. Ten se ujal odpočítávání do rozsvícení stromku, na které navazoval ohňový vodopád ze střechy budovy jablonecké radnice.

Před odchodem do svých domovů se mnozí přihlížející zahřáli medovinou či svařeným vínem v některém ze stánků.

ZDOBENÍ STROMKŮ

Kde se ale vzalo zdobení vánočních stromů? Historie zářivých jedliček a třpytících se smrčků pochází z Německa.

Podle křesťanské tradice symbolizuje vánoční stromeček navrácení zakázaného ovoce na strom, odkud ho sebrali Adam a Eva. A proč se tedy zdobení stromků pojí právě k Vánocům? Neboť o Vánocích je dle křesťanů člověk vykoupen z hříchu.

Tato tradice překonala mnoho staletí a stromek je dodnes jedním z hlavních symbolů adventu a vánočního času. A právě na počátku adventu byl již tradičně rozsvícen i jablonecký stromek na Mírovém náměstí. I o tom mluvil farář Titěra.

Autor: Denisa Albaniová, Petr Zbranek