Sondovali jsme, jaká je situace v našem regionu. „Jablonecký Městský úřad celé dění sleduje, ale neuvažuje o tom, že by cokoli nárokoval,“ informovala nás tisková mluvčí Jana Fričová.

Poddaný využije každou skulinku

V Rychnově u Jablonce nad Nisou si spočítali, že sociální pojištění za tuto dobu dosáhlo částky půl milionu korun. „Jestli ji budeme chtít zpátky, to rozhodne zastupitelstvo,“ prozrazuje starosta František Chlouba. V návrhu nejbližšího jednání však tento bod není. Jednak není precedentní kauza dosud skončená, jednak je otázka, jak se pak zachovají správci státního majetku při takovém zářezu do státního rozpočtu.

„Tahle kauza ukazuje, jak nesmyslně se posunulo vnímání stát versus občan,“ říká Chlouba a zamýšlí se dál: „Stát se stal králem, který poddaného občana odírá o daně, a občan se tudíž brání, jak umí. Kdyby občan věděl, že jím volený zástupce se snaží dělat vše v jeho prospěch, a že ty právem vybrané poplatky jdou na nutné věci, asi by se tolik nebránil je platit. Když se ovšem státní rozpočet pomalu mění v černou díru, a ti, kdo do ní nejsou ochotni dobrovolně vhodit v potu tváře vydělané peníze jsou kriminalizováni, pak není divu, že poddaný využije každou skulinku.

Dá se rčení uplatnit i k institucím?

Starosta Lučan nad Nisou Ladislav Pivrnec se nechal slyšet, že povinností obce je řádně hospodařit se svěřenými prostředky a pokud lze do rozpočtu získat finanční prostředky, měla by se o to obec pokusit. „Ovšem z hlediska morálního je to hyenismus, který si dovolují vůči obcím akorát finanční úřady tohoto státu, mám třeba na mysli vratky dotací či obstavení majetku. Proto si myslím, že bychom se měli držet zásady Chovej se ke druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“

Je to hezké rčení, i když chápu, že jeho výsledek v osobním kontaktu nebývá vždy stoprocentně zaručen. Těžko se pak asi dá očekávat velkou úspěšnost ve styku s byrokratickými institucemi.“

Lučany v prvním pololetí roku 2007 odvedly sociální pojištění ve výši 348 825 korun. Budou chtít tyto prostředky zpátky? Starosta Ladislav Pivrnec k tomu dodává, že problém nastíní na čtvrtečním zastupitelstvu, a pak se uvidí, co bude dál.

V případě Smržovky se jedná o částku 1 093 000 korun. O jejím vrácení budou rozhodovat na jednání rady města 19. ledna a zastupitelstva 16. února. „Můj osobní názor je rozpolcený, neboť na jednu stranu chápu, že se sociální pojištění vybírat musí a zákonodárci jistě nechtěli v roce 2007 udělat výjimku,“ řekl včera starosta Marek Hotovec a pokračoval: „Sám sebe se ptám - je to „pouze“ chyba v zákoně - kolikátá už a bez sankce – opomenutí či přehlédnutí v návalu práce? Nás za každou administrativní chybu při vyúčtování dotací či výkonu státem svěřené správy sankcionují, dennodenně vysvětlujeme lidem, proč musíme dodržovat zákony, byť špatné či mylné a jdoucí proti logice věci. Za tento dvojí metr je potrestání namístě. Otázkou však zůstává, kdo bude potrestán, když sto miliard půjde ze státního rozpočtu a ne z platů poslanců, kteří tento šlendrián schválili.“

Na miskách vah jsou dotace

Záležitostí se na svém pondělním zasedání zabývali v Desné, která v prvním pololetí roku 2007 odevzdala na pojistném přes milion korun. „Shodli jsme se, že vyčkáme na pravomocné rozhodnutí soudu“, informoval včera Deník starosta Marek Pieter a dodal: „Podle našich informací končí promlčecí lhůta v roce 2012, takže je dostatek času na důkladné prozkoumání celé kauzy. V této chvíli by mně přístup města připadal neetický. Na jedné straně požadujeme a úspěšně získáváme dotace od státu, u nás např. na rekonstrukci základní školy v roce 2009 deset milionů a letos ještě o čtyři více a vedle toho bychom žádali navrácení této částky. Ta je sice opodstatněná, ale vlivem poslaneckých aktivit špatně administrovaná. Proto říkám - uvidíme, počkáme a pak se zařídíme.“

Vlasák doporučuje nežádat o vrácení

„Stát bude žádosti o přeplatky zamítat. Pokud se plátci budou chtít domáhat vratky soudní cestou, mohou. Stát se však bude bránit všemi prostředky,“ varuje šéf ministerstva práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Stanovisko Svazu měst a obcí České republiky sdělil Deníku jeho předseda a europoslanec za ODS Oldřich Vlasák: „Nedoporučujeme našim členským obcím žádat o vrácení pojistného na sociální zabezpečení uhrazeného v prvním pololetí roku 2007.“

Podle něj tehdejší platná legislativa neobsahovala povinnost pojistné odvádět a šlo pouze o chybu technického charakteru. „Jednorázový finanční prospěch se může z dlouhodobého hlediska ukázat jako ztráta,“ konstatoval Vlasák.

Jaromír Fridrich