Rtuti je po demolici a odvozu kontaminované suti z areálu někdejšího Exathermu skoro běžné množství, může tu začít růst in-line dráha a celé volnočasové venkovní centrum. Ukázala to aktuální měření v brownfieldu uprostřed Železného Brodu. „Výsledky měření obsahu rtuti v půdě v areálu nepřesáhly limitní hodnoty, takže je možno pokračovat ve zvelebování tohoto koutu města, který by měl v brzké době posloužit jako volnočasová rekreační zóna,“ potvrdil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Na místě se ještě budou provádět kontrolní vrty kvůli podzemní vodě, podle výsledků pak buď bude, nebo nebude následovat monitoring podzemních vod. Využívání prostor pro volnočasové aktivity to však podle starosty bránit nebude. Na vzhledu volnočasového prostoru v centru města nedaleko řeky Jizery radnice spolupracuje s architektem Mikolášem Vavřínem, který mimo jiné pracoval na revitalizaci Malešického parku v Praze, parku Trilobit v Kladně nebo na podobě Městského koupaliště v Trutnově.

V současnosti probíhají na místě bývalého brownfieldu úpravy terénu, aby následně mohl být položen povrch in-line dráhy. „Ta našemu městu jednoznačně chybí. Díky ní se zvýší bezpečnost dětí jezdících na bruslích, kolech nebo skateboardech,“ řekl místostarosta Ivan Mališ.

Nadále se bude s architektem projednávat rozmístění dalších prvků jako například mobiliáře, workoutové zóny, osvěžovacího systému či okrasné zeleně, to vše s cílem tento prostor využívat i jako místo setkávání během různých akcí. Sanace areálu začala na začátku března letošního roku. Nejprve se objekty vyčistily od odpadu a vybavení, v červnu pak začala jejich demolice.

Kvůli velkému množství prachu kropili bourané objekty hasiči. „Někdy to ale nestačilo. Zvlášť když bourali tu největší budovu, nedala se otevřít okna, na autech byla vrstva prachu,“ popsal Jan bydlící v panelovém domě v sousedství sanovaného areálu.

Součástí fabriky byla i velká odpadní přečerpávací jímka. Ta byla napojena na už nefunkční kanalizační řad, přičemž v jímce se stále nacházely kaly s velkou koncentrací rtuti. Proto padlo rozhodnutí o její likvidaci a ne pouze zasypání. Vše už skončilo a uprostřed města v těsném sousedství řeky Jizery se tak otevřel zajímavý prostor.

Kvůli bezpečnosti se zde ale s největší pravděpodobností nebude stavět žádná budova. „Není zde možné vystavět žádnou budovu, a to proto, že v podloží se stále bude nacházet rtuť, která nesmí být v uzavřeném prostoru,“ připomněl Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice.

Nevyužívaný areál koupila radnice před lety za zhruba 7,5 milionu korun. Jde o prostor v centru města v blízkosti panelového sídliště. Město získalo na sanaci areálu dotaci z operačního programu Životní prostředí.