Generální konzul Ruské federace Valerij Ščetinin v doprovodu manželky a atašé asistenta navštívil včera Jablonec. „Konzul přijel do města na základě nedávné návštěvy Liberce, kde projevil zájem o návštěvu našeho města,“ řekla Veronika Krausová, tisková mluvčí radnice. Po přivítání na radnici si konzul v krátkosti prohlédl město, poobědval s představiteli města a postupně navštívil Muzeum skla a bižuterie a podniky Preciosa a Jablonex Group.
„Generální konzul je pověřen získáváním kontaktů v obchodní, kulturní i společenské oblasti. Zde bylo jeho hlavním cílem získat informace o zdejších podnicích, zvláště vyrábějících sklo a podle uvážení doporučit či zavrhnout spolupráci,“ uvedl Petr Tulpa, starosta Jablonce.
Valerij Ščetinin navštívil i hroby sovětských vojáků padlých ve 2. světové válce. Zajímal ho stav hrobů, který je v Jablonci ve více než uspokojivém stavu.
V doprovodu Petra Tulpy a místostarostů zamířil do Preciosy, kde se setkal s generálním ředitelem Stanislavem Kadlecem, kde se velmi živě zajímal o lustry. Stanislav Kadlec vyjmenoval poslední zakázky do Ruské federace. „Jsme v kontaktu i s ruskou stranou, naše výrobky tam jsou známé,“ informoval Stanislav Kadlec generálního konzula. Valerij Ščetinin poté navštívil i Jablonex Group.